O projektu

Projekt reaguje na potřeby zdravotnických zařízení vykazovat zdravotní péči pojišťovnám. Jeho hlavním cílem je umožnit žákům získat nové kompetence, tj. znalosti a dovednosti nezbytné pro úspěšné zvládnutí prací s náročným programem Vykazování a vyúčtování zdravotní péče. O tuto problematiku bude rozšířen předmět Informační a komunikační technologie a další odborné předměty vyučované na střední zdravotnické škole.

Projekt počítá s pořízením expertního softwaru pro vykazování a vyúčtování zdravotní péče, vyškolením ICT expertů a ověřovatelů z řad pedagogických pracovníků školy, vytvořením vzdělávacích materiálů (včetně e-learningu), pilotním ověřením a následným zavedením do výuky.

Cílovou skupinou jsou žáci 2. až 4. ročníků střední zdravotnické školy (původně byl projektu cílen na obory Zdravotnický asistent a Zdravotnické lyceum;během realizace byly do projektu zapojeny i další dva obory školy, tj. Laboratorní asistent a Asistent zubního technika).

Permanent link to this article: https://zshk.cz/virtualnipojistovna/