Aktuality

Volné dny

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, vyhlašuji 2 volné dny pro žáky střední školy, a to na 31. října a 1. listopadu 2019. Studenti VOŠ mají výuku formou řízeného samostudia.

Soňa Lamichová, ředitelka školy


Volná místa na Domově mládeže

Domov mládeže VOŠZ a SZŠ nabízí tři volná místa pro ubytování žáků střední školy nebo VOŠ. Zájemci hlaste se u Mgr. Kujalové na tel. čísle 601 563 227 nebo osobně na DM Hradecká 868 od 8. do 14. hod.


Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení na VOŠ

Vyhlašuji 4. kolo přijímacího řízení na VOŠ. Podrobnosti najdete zde nebo v záložce Přijímačky/VOŠ/Kritéria.

Soňa Lamichová, ředitelka školy


Zahájení školního roku

Rozpis na pondělí až středu 2. - 4. září najdete zde.

Slavnostní zahájení školního roku pro první ročníky proběhne v aule školy (třídy SZŠ v 8,00 hodin, třídy VOŠ v 10,00 hodin). Upozorňujeme, že kapacita auly je omezená a slavnostní zahájení je určeno pouze pro žáky a studenty. Žádáme rodiče, aby své děti do budovy školy nedoprovázeli.


Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení na VOŠ

Vyhlašuji 3. kolo přijímacího řízení na VOŠ. Podrobnosti najdete zde nebo v záložce Přijímačky/VOŠ/Kritéria.

Soňa Lamichová, ředitelka školy


Volná místa na Domově mládeže

Domov mládeže VOŠZ a SZŠ nabízí dvě volná místa pro ubytování žáků střední školy nebo VOŠ. Zájemci hlaste se u Mgr. Kujalové na tel. čísle 601 563 227 nebo osobně na DM Hradecká 868 od 8. do 14. hod.


Pozvánky k maturitní zkoušce v podzimním termínu - DT a PP

Dne 19.8.2019 byly e-mailem odeslány pozvánky k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním termínu. Žáci, kteří se hlásí k náhradnímu nebo opravnému termínu, musí obratem poslat podepsaný a naskenovaný protokol o převzetí pozvánky e-mailem na jiri.chrz@zshk.cz.

Pokud jste pozvánku neobdrželi (a máte konat  didaktický test nebo písemnou práci), je zřejmě problém s vaší e-mailovou schránkou a v tomto případě se ozvěte také na jiri.chrz@zshk.cz nebo na telefon 495 075 202. Na ústní a profilové zkoušky se pozvánky nezasílají. Další informace najdete v záložce maturity.


Přijímací řízení na VOŠ

Do 7. srpna 2019 přijímáme přihlášky ke vzdělávání všech oborů VOŠ. II. kolo přijímacích zkoušek proběhne 21. 8. 2019.

Od 1. 9. 2019 mohou zájemci podat přihlášku ke zkrácené verzi studia i v kombinované formě vzdělávání oboru Diplomovaná všeobecná sestra. Bližší informace k přijímacím zkouškám najdete v záložce Přijímačky/VOŠ.


Rozdělení žáků lycea

Na základě zjištění požadavků na druhý jazyk byli nově rodělení žáci zdravotnického lycea do tříd 1.E a 1.G.


Výpisy z přihlášek k maturitní zkoušce

Dne 26. 6.2019 byly všem maturantům, kteří se přihlásili k podzimnímu termínu maturitní zkoušky, odeslány výpisy z přihlášek. Pokud zjistíte, že je vše v pořádku, vytiskněte si protokol o předání výpisu, podepište ho, nascanujte a pošlete do školy na e-mail jiri.chrz@zshk.cz (nebo můžete protokol poslat poštou). Vhledem k prázdninovému režimu nebude možné potrvdit převzetí výpisu přímo ve škola.


ZSHK´70

Vážení a milí příznivci školy, srdečně Vás zvu na oslavy jejího 70. výročí v sobotu dne 22. června 2019. Zde najdete bližší podrobnosti.

Soňa Lamichová, ředitelka školy


TŘÍDNÍ SCHŮZKY PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVNÍCH ROČNÍKŮ SZŠ

V úterý 18. června 2019 v 15,00 se konají třídní schůzky pro rodiče žáků SZŠ přijatých do prvního ročníku. Úvodní část proběhne v aule školy a dále budou třídní schůzky pokračovat v přidělených učebnách podle jednotlivých tříd. Pokud se schůzky nemůžete z vážných důvodů zúčastnit, kontaktujte svého budoucího třídního učitele (e-mail viz záložka Lidé).

Praktická sestra            1.A - Mgr. Kempfová,     1.B - Mgr. Trejtnarová M.

Zdravotnické lyceum     1.E - Mgr. Lacman         1.G - Mgr. Buršík

Laboratorní asistent      1.L - Mgr. Vasilevská


Maturitní zkoušky - podzimní termín

Od úterý 11.6.2019 se můžete přihlašovat k podzimnímu termínu maturitních zkoušek (náhradní a opravný termín pro písemné práce a didaktické testy).

Přihlášky byly všem žákům odeslány e-mailem. Přihlášku si můžete vytisknou a podepsat doma. Po kontrole údajů ji nascanujte a odešlete zpět do školy na e-mail jiri.chrz@zshk.cz. Další možností je podepsat přihlášku v pracovně zástupců ředitelky (nebo sekretariátu školy) - dostupnost si ověřte e-mailem nebo telefonicky.

V úterý 25. 6. 2019 je poslední termín, do kterého můžete podepsanou přihlášku do školy předat. Základní informace ohledně podzimního maturitního období najdete na www.novamaturita.cz.


 

Ústní část maturitních zkoušek

Infomace k ústním MZ a slavnostnímu vyřazení absolventů maturitních ročníků najdete v záložce Organizace studia / Maturity / Rozpisy.


Přijímací řízení ke vzdělávání ve střední škole

Kapacita oborů byla naplněna. Zbývající odvolání jsem postoupila Krajskému úřadu Královéhradekého kraje.

30. 5. 2019, 6,45

Soňa Lamichová, ředitelka školy


Nabídka stipendijního programu

Nadační fond pro podporu nemocnice v Náchodě nabízí získání stipendia pro studenty nelékařských oborů. Výzva k podání přihlášek končí 19. 4. 2019, veškeré podrobnosti pro získání stipendia až 80 000 Kč naleznete na https://www.nfnemocnice.mestonachod.cz/vyzva.asp


Pozvánky k maturitní zkoušce - PP a DT - jaro 2019

V pátek 29. 3. 2019 byla všem přihlášeným odeslána pozvánka k písemným pracem a didaktickým testům společné části maturitní zkoušky. Žáci, kteří se hlásí k náhradnímu nebo opravnému termínu, odešlou zpět (poštou nebo e-mailem) podepsaný protokol o předání pozvánky. "Aktuální" žáci školy podepíší převzetí pozvánky na seznamu u svého třídního učitele.


Třídní schůzka SZŠ - pátek 5. dubna 2019

14,30 - schůze třídních důvěrníků v aule
15,00 - setkání rodičů a třídních učitelů
15,30 - 17,00 - informace vyučujících pro rodiče


Stipendijní programy pro studenty zdravotnických oborů

V současné době se rozšiřuje nabídka zajímavých stipendijních programů pro studenty zdravotnických oborů, zejména diplomované všeobecné a diplomované dětské sestry. Informace o nich najdete v záložce Přijímačky / Vyšší odborná škola.

Soňa Lamichová, ředitelka školy


Volný den

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, vyhlašuji 1 volný den pro žáky 4. ročníku střední školy, a to na 15. dubna 2019 (pondělí). Důvodem je nutnost připravit podmínky pro konání přijímacích zkoušek, které jsou velmi náročné na zajištění prostor.

Soňa Lamichová, ředitelka školy


Maturitní trénink

Žáci maturitních tříd absolvují ve dnech 11. 2. až 22. 2. 2019 testování z Matematiky, Českého jazyka a Anglického jazyka (podle toho, jak se přihlásili ke společné části MZ).

Instrukce pro žáky najdete zde. Instruktážní video můžete spustit zde.


Příprava ke zkoušce profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

V záložce "Kurzy pro veřejnost" najdete informace k přípravnému kurzu k profesní zkoušce.


Den otevřených dveří

Ve středu 23. 1. 2019 od 8,00 do 17,00 můžete navštívit školu a získat informace k otvíraným oborům pro školní rok 2019/2020. Tuto návštěvu můžete spojit s exkurzí do FN HK.

Informace k možnosti exkurze na pracovištích Fakultní nemocnice najdete zde.


Předání výpisů z přihlášek k MZ

V pondělí 10.12.2018 bylo ukončeno přihlašování k jarnímu termínu maturitní zkoušky. Výpisy přihlášek byly všech odeslány e-mailem. Žáci aktuálních 4. ročníků potvrdí správnost údajů na přihlášce a převzetí výpisu u svého třídního učitele.

Žáci, kteří se přihlašují k opravnému nebo náhradnímu termínu, si vytisknou individuální protokol o předání výpisu, ten podepíší a nascanovaný odešlou zpět na e-mail jiri.chrz@zshk.cz nejpozději 21. 12. 2018.


Vyhlášení volných dnů

V souladu s § 24 školského zákona vyhlašuji 2 volné dny pro žáky školy, a to 3.-4. ledna 2019. Studenti VOŠ budou mít zadáno řízené samostudium.

Soňa Lamichová, 3. 12. 2018


Přihlašování k maturitní zkoušce - jaro 2019

Od 14. listopadu 2018 do 3. prosince 2018 je možné podat přihlášku k jarnímu termínu maturitní zkoušky.  Žáci, kteří se chtějí přihlásit k opravnému nebo náhradnímu termínu podepíší přihlášky v pracovně zástupců ředitelky nebo v kanceláři školy. Pokud se z vážných důvodů nemůžete osobně do školy dostavit, kontaktujte zástupce ředitelky na jiri.chrz@zshk.cz.

Přihlašování k řádnému termínu (žáci aktuálních 4. ročníků) bude probíhat prostřednictvím třídních učiteĺů.


 

Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení na VOŠ

 • 53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra (denní forma) - 7 studentů
 • 53-43-N/11 Diplomovaný farmaceutický asistent - 10 studentů
 • 53-44-N/11 Diplomovaný zubní technik - 6 studentů

Uzávěrka přihlášek 8. října 2018, přijímací zkoušky, budou-li se konat, 15. října 2018. Kritéria.


Zahájení školního roku 2018/2019

Pondělí 3. září 2018       8,00 třídy SZŠ      10,00 třídy VOŠ (platí i pro kombinovanou formu studia)

První ročníky mají zahájení v aule školy, ostatní třídy v přidělených učebnách - viz rozpis. V  úterý a středu budou probíhat školení a třídnické práce. Pravidelná výuka dle rozvrhu začne ve čtvrtek 6. září 2018.


Vyhlášení 3. a 1. kola přijímacího řízení na VOŠ

3. kolo:

 • 53-41-N/11     Diplomovaná všeobecná sestra (denní forma)             24 studentů
 • 53-41-N/11     Diplomovaná všeobecná sestra (kombinovaná forma)   5 studentů
 • 53-43-N/11     Diplomovaný farmaceutický asistent (denní forma)     15 studentů
 • 53-44-N/11     Diplomovaný zubní technik (denní forma)                     6 studentů

1. kolo:

 • 53-41-N/51     Diplomovaná dětská sestra                             1 skupina        20 studentů

uzávěrka přihlášek 14. září 2018, přijímací zkoušky, budou-li se konat, 21. září 2018. Kritéria . Tabulka pro přepočet prospěchu.

24. srpna 2018, Soňa Lamichová, ředitelka školy


Pozvánky k maturitní zkoušce v podzimním termínu - DT a PP

Dne 17.8.2018 byly e-mailem odeslány pozvánky k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním termínu. Žáci, kteří se hlásí k náhradnímu nebo opravnému termínu, musí obratem poslat podepsaný a naskenovaný protokol o převzetí pozvánky e-mailem na chrz@zshk.cz.

Pokud jste pozvánku neobdrželi (a máte konat  didaktický test nebo písemnou práci), je zřejmě problém s vaší e-mailovou schránkou a v tomto případě se ozvěte také na chrz@zshk.cz nebo na telefon 495 075 202. Na ústní a profilové zkoušky se pozvánky nezasílají. Další informace najdete v záložce maturity.


Vzdělávání dětských sester na naší škole

Po nuceném ukončení vzdělávání dětských sester na naší škole v roce 2006 se opět vracíme k nabídce vzdělávacího oboru Diplomovaná dětská sestra. Získali jsme akreditaci a v září budeme přijímat zájemce o studium. Sledujte aktuality, vyhlásíme termín přijímání uchazečů.


Slavnostní zahájení nového školního roku 2018/2019 pro 1. ročníky SŠ a VOŠ

Slavnostní zahájení studia pro 1. ročníky střední školy všech oborů proběhne 3.9. od 8.00 v aule školy.

Slavnostní zahájení studia pro 1. ročníky VOŠ všech oborů denního i kombinovaného studia proběhne 3.9. od 10.00 hodin v aule školy.


Slavnostní vyřazení absolventů VOŠ

V pátek 15.6.2018 proběhne vyřazení absolventů 3.F od 10.00 v aule školy.

V pátek 22.6.2018 od 10.00 hodin budou vyřazeni absolventi skupin 3.P, 3.U a 3.Z.


Maturitní zkoušky - podzimní termín

Od pondělí 11. 6. 2018 bude škole zpřístupněn projekt MZ2018P k procesu přihlašování žáků k podzimnímu období maturitních zkoušek. V pracovně zástupců ředitelky si budete moci vyzvednout, vyplnit a odevzdat přihlášku k náhradnímu nebo opravnému termínu. V úterý 26. 6. 2018 je konečné datum, do kterého můžete předat přihlášku. Základní informace ohledně podzimního maturitního období najdete www.novamaturita.cz.


Slavnostní vyřazení absolventů

Dne 1.6.2018 proběhne slavnostní vyřazení absolventů tříd 4.A, 4.G a 4.H od 10.00 v aule školy. Pro hosty a rodiče bude aula otevřená od 9.30 hodin.


Třídní schůzky pro rodiče žáků budoucích prvních ročníků SZŠ

V úterý 19. června 2018 v 15,00 proběhnou ve škole třídní schůzky pro rodiče žáků přijatých do prvního ročníku SZŠ. Úvodní část bude probíhat v aule školy a schůzky budou pokračovat v určených učebnách podle jednotlivých tříd. Pokud se schůzky nemůžete z vážných důvodů zúčastnit, kontaktujte po rozdělení žáků do tříd svého budoucího třídního učitele (e-mail viz záložka Lidé).

Požadavky na umístění žáků do tříd jsou uzavřeny. Rozdělení žáků oboru Zdravotnický asistetn - zde. Rozdělení žáků oboru Zdravotnické lyceum - zde. Bohužel jsem nemohl vyhovět všem požadavkům. Případné další přesuny řešte na schůzce s příslušným třídním učitelem.

Zdravotnický asistent - 1.A - Mgr. Jiránková, 1.B - Mgr. Rezková

Zdravotnické lyceum - 1.E  - Mgr. Brychtová,  1.G - Dr. Barborková

Asistent zubního technika - 1.H - Bc. Pitterová


Hodnocení maturitních písemných prací

Záznamy o hodnocení PP z ČJL a cizích jazyků budou k dispozici vždy nejpozději jeden pracovní den před začátkem ústních zkoušek žáka. Záznamy o hodnocení budou žáků odeslány e-mailem.


Informace o postupu vyřizování odvolání

Dne 25. 5. jsem nevyřízená odvolání postoupila Krajskému úřadu, který je do 30 dnů vypořádá.

Soňa Lamichová, ředitelka školy


Volné dny žáků

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání vyhlašuji 2 volné dny pro žáky střední školy, a to na 30. dubna a 7. května 2018 (pondělí). Studenti VOŠ budou mít výuku formou řízeného samostudia.

Soňa Lamichová, ředitelka školy


Den otevřených dveří ve čtvrtek 18.1.2018


Volby do školské rady

V příloze najdete kandidátní listinu pro volby do školské rady, které se uskuteční dne 18. prosince 2017 v čase 11.00 - 17.00 v aule školy. Volba bude platná, pokud se zúčastní 1/5 oprávněných voličů z řad zákonných zástupců nezletilých žáků, zletilých žáků a studentů školy, a 1/2 pedagogického sboru.


Přihlašování k maturitní zkoušce - jaro 2018

Žáci, kteří se chystají konat opravný nebo náhradní termín maturitních zkoušek na jaře 2018, mohou podepsat přihlášky v kanceláři zástupců ředitelky.

Aktuální žáci 4. ročníků dostanou příhlášky k vyplnění v týdnu od 20. listopadu prostřednictvím třídního učitele.


Třídní schůzka SZŠ - pátek 10. listopadu 2017

14,30 - schůze třídních důvěrníků v aule
15,00 - setkání rodičů a třídních učitelů - viz rozpis
15,30 - 17,00 - informace vyučujících pro rodiče - viz rozpis

Organizace třídních schůzek - viz rozpis

Umístění jednotlivých tříd - viz rozpis (bude zveřejněn týden před schůzkou)


Volby do školské rady

V souladu s § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném změní a Volebním řádem pro volby členů školské rady pro školy zřizované KHK, vyhlašuji termín voleb na 18. prosince 2017 (pondělí) v čase 11.00 - 17.00 v aule školy.

Školská rada má 6 členů (2 jmenuje Rada Královéhradeckého kraje, 2 jsou pedagogičtí pracovníci školy a 2 volí zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti školy).

Kandidáty je možné písemně navrhovat Mgr. Heřmanové do 30.listopadu 2017.

Mgr. Jana Heřmanová, člen přípravného výboru


Barometr - průzkum mezi studenty zdravotnických škol

Cílem tohoto průzkumu, který je určen primárně studentům 3. a 4. ročníků středních zdravotnických škol a 1. - 3. ročníků vyšších odborných škol v České republice, je zjistit, kam mají studenti namířeno po ukončení jejich studia.

Dotazník najdete zde.


Nabídka ubytování na DM

Domov mládeže VOŠZ a SZŠ budova Hradecká 868 nabízí volné místo k ubytování dívky a budova Komenského 268 nabízí volné místo k ubytování chlapce. Nástup možný ihned. Zájemci, hlaste se u Mgr. Kujalové na tel. č. 495 512 003 nebo osobně na DM Hradecká, nejlépe vždy mezi 10 - 14 hod.


 

Stipendia pro studenty oboru Diplomovaná všeobecná sestra

Rada Královéhradeckého kraje schválila motivační a prospěchová stipendia pro studenty oboru Diplomovaná všeobecná sestra - viz tisková zpráva:

http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality1/kraj-zacne-motivovat-studenty-a-studentky-oboru-diplomovana-vseobecna-sestra-105774/


Volný den žáků

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, vyhlašuji 1 volný den pro žáky střední školy, a to na 29. září 2017. Studenti VOŠ budou mít zadáno samostudium.

Soňa Lamichová, ředitelka školy


Vyhlášení 4. a 5. kola přijímacího řízení na VOŠ

 • 53-43-N/11 Diplomovaný farmaceutický asistent, denní forma - 4. kolo, 5 volných míst
 • 53-44-N/11 Diplomovaný zubní technik, denní forma - 4. kolo, 4 volná místa
 • 53-43-N/21 Diplomovaný zdravotní laborant, denní forma - 4. kolo, 2 volná místa
 • 53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra, denní forma - 5. kolo, 30 volných míst

Uzávěrka přihlášek 2. října 2017, přijímací zkoušky, budou-li se konat, 9. října 2017. Kritéria . Tabulka pro přepočet prospěchu.

18. září 2017, Soňa Lamichová, ředitelka školy


Hrou proti AIDS

Kdy: "hrajeme si" v týdnu od 11.12.2017 do 15.12.2017

Kde:  v naší aule

V kolik:  8.00 - 10.00 (jedna třída) a 10.00 - 12.00 (druhá třída)

V případě zájmu kontaktujte Mgr. Lelákovou - e-mail: lelak@zshk.cz


Den otevřených dveří na VOŠ

Zájemci o studium na vyšší odborné škole se mohou přijít podívat do školy dne 22. listopadu mezi 8.00 - 17.00 hodinou.


Vyhlášení 3. a 4. kola přijímacího řízení na VOŠ

 • 53-43-N/11 Diplomovaný farmaceutický asistent, denní forma - 3. kolo, 15 volných míst
 • 53-44-N/11 Diplomovaný zubní technik, denní forma - 3. kolo, 7 volných míst
 • 53-43-N/21 Diplomovaný zdravotní laborant, denní forma - 3. kolo, 1 volné místo
 • 53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra, denní forma - 4. kolo, 30 volných míst

Uzávěrka přihlášek 14. září 2017, přijímací zkoušky, budou-li se konat, 21. září 2017. Kritéria . Tabulka pro přepočet prospěchu.

1. září 2017, Soňa Lamichová, ředitelka školy


Zahájení školního roku 2017/2018

Pondělí 4. září 2017       8,00 třídy SZŠ      10,00 třídy VOŠ (platí i pro kombinovanou formu studia)

První ročníky zahájení v aule školy, ostatní třídy v přidělených učebnách - viz rozpisy na 4. a 5. září. V pondělí a úterý budou probíhat školení a třídnické práce. Pravidelná výuka dle rozvrhu začne ve středu 6. září 2017.


Diplomovaná všeobecná sestra - denní forma vzdělávání

Vyhlašuji 3. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku oboru Diplomovaná všeobecná sestra, denní forma vzdělávání. Termín odevzdání přihlášek: 1.9.2017. Termín přijímací zkoušky (bude se konat pouze v případě, že počet uchazečů převýší počet volných míst): 8.9.2017.

23.8.2017, Soňa Lamichová, ředitelka školy


Pozvánky k maturitní zkoušce v podzimním termínu - DT a PP

Dne 17.8.2017 byly e-mailem odeslány pozvánky k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním termínu. Žáci, kteří se hlásí k náhradnímu nebo opravnému termínu, musí obratem poslat podepsaný a naskenovaný protokol o převzetí pozvánky e-mailem na chrz@zshk.cz.

Pokud jste pozvánku neobdrželi (a máte konat  didaktický test nebo písemnou práci), je zřejmě problém s vaší e-mailovou schránkou a v tomto případě se ozvěte také na chrz@zshk.cz nebo na telefon 495 075 202. Na ústní a profilové zkoušky se pozvánky nezasílají. Další informace najdete v záložce maturity.


Stipendium pro studenty oboru Diplomovaná všeobecná sestra

Královéhradecký kraj rozhodl o poskytování stipendií studentům oboru Diplomovaná všeobecná sestra již v příštím školním roce 2017-2018. V současné době se připravuje metodický pokyn, který stanoví přesná pravidla. Předpokladá se, že půjde o kombinaci paušální částky a prospěchového stipendia.

Soňa Lamichová, ředitelka školy


Zkrácené studium oboru Diplomovaná všeobecná sestra (tzv. 4+1)

Vzhledem k tomu, že platnost zákona je nastavena od 1.9.2017, nelze v této době přijímat do vyššího ročníku. Podrobné podmínky budou známy na začátku září. Předpokládáme složení rozdílových zkoušek z cizího jazyka II. (Německý jazyk nebo Italský jazyk), Filozofie, Biofyziky, Klinické biochemie, Radiologie a nukleární medicíny, Hematologie a transfuziologie, Genetiky, Mikrobiologie, imunologie a ochrany veřejného zdraví, Výživy a dietetiky, Rehabilitačního ošetřovatelství.

Případné dotazy směřujte na Mgr. Janu Heřmanovou (herma@zshk.cz).

Soňa Lamichová, ředitelka školy


Diplomovaná všeobecná sestra - kombinovaná forma studia

Teoretická výuka proběhne v těchto termínech:

7.-8.9., 14.-15.9., 21.-22.9., 29.9., 5.-6.10., 12.-13.10,19.-20.10., 2.-3.11, 9.-10.11.2017

Odborná praxe:

od 13.11.2017 do 5.1.2018


Maturitní zkoušky - podzimní termín

Od úterý 13. 6. 2017 bude škole zpřístupněn projekt MZ2017P k procesu přihlašování žáků k podzimnímu období maturitních zkoušek. V pracovně zástupců ředitelky si budete moci vyzvednout, vyplnit a odevzdat přihlášku k náhradnímu nebo opravnému termínu. V pondělí 26. 6. 2017 je konečné datum, do kterého můžete předat přihlášku. Základní informace ohledně podzimního maturitního období najdete www.novamaturita.cz.


Třídní schůzky pro rodiče žáků budoucích prvních ročníků SZŠ

V úterý 20. června 2017 v 15,00 proběhnou ve škole třídní schůzky pro rodiče žáků přijatých do prvního ročníku SZŠ. Úvodní část bude probíhat v aule školy a schůzky budou pokračovat v určených učebnách podle jednotlivých tříd. Pokud se schůzky nemůžete z vážných důvodů zúčastnit, kontaktujte po rozdělení žáků do tříd svého budoucího třídního učitele (e-mail viz záložka Lidé).

Rozdělení žáků do jednotlivých tříd

Zdravotnický asistent

1.A - Mgr. Zemanová, 1.B - Mgr. Lankašová, 1.C - Mgr. Dohnalová

Zdravotnické lyceum

1.E  - Mgr. Polívková1.G - Mgr. Svidenská

Laboratorní asistent 

1.L - Mgr. Takáčová


Hrou proti AIDS

Kdy: "hrajeme si" v týdnu od 1. 5. 2017 - 12. 5. 2017

Kde: v naší aule

V kolik:   8,00 - 10,00 hod (jedna třída); 10,00 hod - 12,00 hod (druhá třída)

Jde o interaktivní program primární prevence Hrou proti AIDS realizovaný za podpory Královéhradeckého kraje a ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem Praha, který je určen pro žáky 8. a 9. tříd základních škol. Více informací najdete v pozvánce.


Nejlepší zdravotnická škola 2016

V prvním ročníku soutěže Nejlepší zdravotnická škola 2016, kterou vyhlašuje divize Medical Services Mladé fronty a.s., byla porotou ze všech zdravotnických škol v České republice jako vítězná vybrána naše škola. Předání ocenění se uskutečnilo dne 28. 3. 2017 na slavnostním galavečeru Sestra roku. Tento velký úspěch je odrazem práce učitelů i žáků a studentů školy a já všem aktérům děkuji.

PaedDr. Soňa Lamichová, ředitelka školy


Zaměstnaný absolvent

Nabízíme žákům a studentům možnost zapojit se do projektu Zaměstnaný absolvent, který realizuje Královéhradecký kraj ve spolupráci s Úřadem práce a Krajskou hospodářskou komorou Královéhradeckého kraje. Podrobné informace o projektu naleznete ZDE. Leták k projektu je k dispozici ZDE.


Zájezd do Anglie v září 2017

Chcete s námi na zájezd do Anglie? Přihlášky a zálohu odevzdejte do 27.1. 2017. Viz příloha.


Předávání cen Firma škole a Škola firmě 2016

Královéhradecký kraj a krajská hospodářská komora společně předávali ocenění v Firma škole a Škola firmě. Tahle spolupráce je důležitá především kvůli podpoře technických a zdravotnických oborů. Podívejte se na reportáž.


Volný den žáků

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, vyhlašuji volný den pro žáky střední školy, a to na pátek 18. listopadu 2016. Studenti VOŠ budou mít zadáno samostudium.

Soňa Lamichová, ředitelka školy


Třídní schůzky SZŠ - pátek 11. listopadu 2016

14,30 - schůze třídních důvěrníků v aule

15,00 - setkání rodičů a třídních učitelů

15,30 - 17,00 - informace vyučujících pro rodiče

Organizace třídních schůzek - viz rozpis

Umístění jednotlivých tříd - viz rozpis


Hrou proti AIDS

Zveme základní školy k účasti na Hrou proti AIDS; přijďte si „zahrát“ v době od 1. 12. 2016 - 16. 12. 2016

Kde: v naší aule

V kolik:   8,00 - 10,00 hod (jedna třída); 10,00 hod - 12,00 hod (druhá třída)

Jde o interaktivní program primární prevence Hrou proti AIDS realizovaný za podpory Královéhradeckého kraje a ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem Praha, který je určen pro žáky 8. a 9. tříd základních škol. Více informací najdete v pozvánce.


Vyhlášení 5. kola přijímacího řízení na VOŠ

Vyhlašuji 5. kolo přijímacího řízení do oboru:

 • Diplomovaná všeobecná sestra - počet míst 10

Termín odevzdání přihlášek: 12.10.2016  

Termín zkoušek: 20.10.2016

Kritéria viz záložka Přijímačky/Vyšší odborná škola.

PaedDr. Soňa Lamichová, ředitelka školy


E-knihy

na webové adrese https://www.inscriptum.cz můžete zdarma využít e-učebnice pro VOŠ (Výživa člověka, Kosmetologie aj.)


Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení na VOŠ

Vyhlašuji 4. kolo přijímacího řízení do oborů:

 • Diplomovaná všeobecná sestra - počet míst 10
 • Diplomovaný farmaceutický asistent - počet míst 8
 • Diplomovaný zubní technik - počet míst 2

Termín odevzdání přihlášek: 27.9.2016  

Termín zkoušek: 5.10.2016

Kritéria viz záložka Přijímačky/Vyšší odborná škola.

PaedDr. Soňa Lamichová, ředitelka školy


Nabídka ubytování na DM

DM VOŠZ a SZŠ budova Hradecká 868 i Komenského 268 nabízí volné místo k ubytování dívek. Nástup možný od 1. 10. 2016. Zájemci hlaste se u Mgr. Kujalové na tel. č. 495512003 nebo osobně na DM Hradecká, nejlépe vždy mezi 10 - 14 hod.


Přezkoumání výsledků didaktických testů

Informace MŠMT k procesu vyřizování žádostí o přezkoumání společné části maturitní zkoušky konané formou didaktického testu v podzimním termínu najdete zde.


Volné dny žáků

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, vyhlašuji 2 volné dny pro žáky střední školy, a to na 29. a 30. 9. 2016. Studenti VOŠ budou mít zadáno samostudium.

Soňa Lamichová, ředitelka školy


Praktické a ústní maturitní zkoušky v podzimním termínu

V záložce Organizace studia / Maturity / Rozpisy najdete informace k praktickým zkouškám a rozpis ústních zkoušek. Maturanti musí být ve škole 15 minut před zahájením ústních zkoušek případně dle pokynů svých třídních učitelů.


 

Zahájení školního roku 2016/2017

8,00 třídy SZŠ      10,00 třídy VOŠ

První ročníky zahájení v aule školy, ostatní třídy v přidělených učebnách - viz rozpis na 1. září

Rozdělení přijatých uchazečů do jednotlivých tříd - viz seznamy (budou zveřejněny do 31.8.)

V pátek 2. září proběnou školení a třídnické práce - viz na "suplovací nástěnce" ve škole

Pravidelná výuka dle rozvrhu začne v pondělí 5. září.


Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení na VOŠ

Vyhlašuji 3. kolo přijímacího řízení do oborů:

 • Diplomovaná všeobecná sestra - počet míst 10
 • Diplomovaný farmaceutický asistent - počet míst 8

Termín odevzdání přihlášek: 6.9.2016  

Termín zkoušek: 13.9.2016

Kritéria viz záložka Přijímačky/Vyšší odborná škola.

PaedDr. Soňa Lamichová, ředitelka školy


Pozvánky k maturitní zkoušce v podzimním termínu - DT a PP

Dne 19.8.2016 byly e-mailem odeslány pozvánky k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním termínu.

Žáci, kteří se hlásí k náhradnímu nebo opravnému termínu, mohou poslat podepsaný a naskenovaný protokol o převzetí pozvánky e-mailem na chrz@zshk.cz nebo mohou převzetí potvrdit osobně v sekretariátu školy.

Na ústní a profilové zkoušky se pozvánky nezasílají. Další informace najdete v záložce maturity.


Úřední hodiny

Úřední hodiny pro potvrzení průkaz na dopravu: 22. - 25. 8. 2016: 8.00 - 14.30, 29. - 31. 8. 2016: 8.00 - 14.30                                                                         


 


Archív aktualit


Nebo se podívejte na naposledy přidané stránky