Stravování

Školní jídelna

  • Naše jídelna nabízí celodenní stravování, standardní je výběr ze dvou možností
  • jedno jídlo - základní - běžné druhy jídel podle receptur české kuchyně, druhé jídlo je možností pro strávníky, kteří upřednostňují bezmasou stravu - např. sladká jídla, zeleninové pokrmy, luštěniny, ovocné a zeleninové talíře, těstovinové saláty atp.
  • školní jídelna vaří dle zásad zdravé racionální výživy, do jídelníčku je zařazováno co nejvíce čerstvé zeleniny a ovoce

Úhrady stravného

  • žáci hradí stravné bezhotovostně převodním příkazem nebo pokladní složenkou na účet školní jídelny u Komerční banky v H.K. (viz. příloha Informace o úhradách 2015)
  • důchodci a cizí strávníci hradí odebranou stravu v hotovosti ve ŠJ
  • zaměstnancům je úhrada za odebranou stravu prováděna srážkou ze mzdy

Výše stravného pro cizí strávníky

Snídaně        49,-- Kč   
Obědy          72,-- Kč   
Večeře          72,-- Kč   

Další informace a přihlášky ke stravování

Jana Slezáková, DiS, tel.: 495 513 454


Seznamte se s Vnitřním řádem školní jídelny (22 kB).