Metodické materiály

V případě, že potřebujete vyřešit jakékoliv výchovné a vzdělávací problémy, můžete kontaktovat:

  • školní koordinátorku prevence Mgr. Evu Strnadovou eva_strnadova@centrum.cz nebo 495 075 228 (pondělí 8,00 - 11,00)
  • školní psycholožku Mgr. Alici Mlynářovou psycholog@zshk.cz  495 075 220 (pondělí 12,00 - 17,00  úterý 11,00 - 16,00)
  • školní výchovnou poradkyni jana.bischofova@seznam.cz  Mgr. Janu Bischofovou 495 075 225 (čtvrtek 8,00 - 11,00)

Desatero pro rodiče

Virová hepatitida - často kladené otázky

Informace o vzdělávacích zařízeních Královéhradeckého kraje najdete na http://www.sipkhk.cz

Adresář organizací poskytujících služby primární prevence

Postup při omlouvání absencí

Formulář pro uvolnění z vyučování