Informace pro rodiče

Třídní schůzky pro rodiče žáků budoucích prvních ročníků SZŠ

V úterý 21. června 2016 v 15,00 proběhnou ve škole třídní schůzky pro rodiče žáků přijatých do prvního ročníku SZŠ. Úvodní část bude probíhat v aule školy a schůzky budou pokračovat v určených učebnách podle jednotlivých tříd. Pokud se schůzky nemůžete z vážných důvodů zúčastnit, kontaktujte po rozdělení žáků do tříd svého budoucího třídního učitele (jméno najdete na rozpisu tříd do učeben, e-mail viz záložka Lidé).

Rozdělení žáků do jednotlivých tříd najdete zde 15. června (do 14. června můžete zasílat pořadavky na umístění do tříd na chrz@zshk.cz (do e-mailu napište obor a požadavek na společné umístění do třídy - týká se oborů Zdravotnický asistent a Zdravotnické lyceum, kde jsou vždy dvě paralelní třídy).


Třídní schůzky SZŠ - pátek 15. dubna 2016

Organizace třídních schůzek - viz zde.

Umístění jednotlivých tříd a kabinetů bude zveřejněno zde (13. dubna)


V případě, že potřebujete vyřešit jakékoliv výchovné problémy, můžete kontaktovat:

  • školní koordinátorku prevence Mgr. Evu Strnadovou eva_strnadova@centrum.cz nebo 495 075 228
  • školní psycholožku Doc. PhDr. Danuši Heřmanskou 495 075 220 (pondělí 9,00 - 16,00  úterý 12,00 - 16,00)

Desatero pro rodiče

Virová hepatitida - často kladené otázky

Bulletin 2 2006 (PDF, 564 kB)

Informace výchovného poradce

Informace o vzdělávacích zařízeních Královéhradeckého kraje najdete na http://www.sipkhk.cz

Adresář organizací poskytující služby primární prevence

postup při omlouvání absencí

formulář pro uvolnění z vyučování