Formulář přihlášky

Zájemci o studium jednotlivých oborů vzdělání jsou povinni současně s přihláškou ke vzdělávání odevzdat potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu. Žádost vytiskněte, vyplňte čitelně jméno a příjmení, datum narození, bydliště a zaškrtněte obor vzdělání v souladu s přihláškou ke studiu.

S přijímacím řízením nejsou spojeny žádné poplatky.

PřílohaVelikost
Přihláška VOŠ.pdf86.67 KB
informace pro lékaře_VOŠ.pdf156.9 KB