Výsledky

Přijímací řízení - VOŠ pro školní rok 2017/18 - 2. kolo

Diplomovaný zdravotní laborant

Diplomovaný všeobecná sestra - kombinovaná