Otevírané obory

V příštím školním roce otevíráme tyto obory

Termíny přijímacích zkoušek:

1. kolo 28.6.2017, přihlášky do 31.5.2017

2. kolo 23.8.2017, přihášky do 8.8.2017

Školné

1 500,- / semestr

Účet školy: 24938511 / 0100, V.S. je rodné číslo (u nově přijatých je V.S. číslo jednací), K.S.: 0558