53–41–M/01 – Zdravotnický asistent

PRAKTICKÁ  SESTRA

od 1.9.2018 dochází ke změně oboru na Praktickou sestru.

Ve školním roce 2018/2019 otevíráme 2 třídy, tzn. přijímáme 60 žáků.

POŽADAVKY K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE

  • lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu
  • písemný test z českého jazyka a matematiky
  • průměrný prospěch ze ZŠ (výroční vysvědčení z 8. ročníku a pololetní z 9. ročníku)
  • bonifikace   za  členství   v kroužcích   první  pomoci  a  jiné projevy   zájmu    o   obor    (podrobně   v   kritériích,   která zveřejníme      do   31.  1.  2018    na   webu   školy http://www.zshk.cz/node/851)

FORMA VÝUKY

Vzdělávání v oboru vzdělání Zdravotnický asistent realizujeme ve všech ročnících podle školního vzdělávacího programu.
 

1. a 2. ročník převažují PŘEDMĚTY JAZYKOVÉ, SPOLEČENSKOVĚDNÍ, PŘÍRODOVĚDNÉ:

  • biologie
  • chemie
  • fyzika
  • cizí jazyk (německý nebo anglický)
  • latina
  • matematika
  • informatika a výpočetní technika

3. a 4. ročník převládají ODBORNÉ PŘEDMĚTY, velká část vyučování probíhá formou PRAKTICKÉ VÝUKY na klinických pracovištích ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové
Součástí studia je i souvislá odborná praxe ve 3. ročníku.
PROFILOVÉ PŘEDMĚTY:

  • Všeobecná ošetřovatelská péče
  • Ošetřování nemocných
  • Teorie ošetřovatelství
  • Vnitřní lékařství
  • Psychologie a komunikace
  • První pomoc
     

UPLATNĚNÍ V PRAXI

  • státní i soukromá lůžková nebo ambulantní zdravotnická zařízení
  • domácí péče
  • zdravotnická zařízení dlouhodobé péče

 

MOŽNOSTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ - PROFESNÍ RŮST

  • navazující studium na vyšších odborných školách
  • studium na vysokých školách - bakalářské i magisterské
  • specializační studium

 

Bližší informace:

Mgr. Dlabáčková

PřílohaVelikost
PDF icon učební plán_ZA.pdf243.12 KB
PDF icon ŠVP_ZA_verze 05_od 01_09_2017.pdf1.75 MB