Kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Kurz cíleně připravuje na zkoušku z profesní kvalifikace "Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky".

Rozsah kurzu: 160 hodin + zkouška

Z toho 112 hodin teoreticko-praktické výuky v budově zdravotnické školy a 48 hodin praxe v jeslích a mateřské škole.
Cena kurzu:     10500,- včetně zkoušky profesní kvalifikace. V ceně jsou zahrnuty studijní materiály.
Úhradu je třeba provést nejpozději 5 dnů před termínem kurzu nebo zkoušky v hotovosti v pokladně školy nebo na účet č. 10006-24938511/0100 do poznámky uveďte jméno a příjmení.

Místo konání kurzu:

Budova VOSZ a SZS Hradec Králové, Komenského 234

Obsah kurzu:

 • Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů
 • Poskytování první pomoci dítěti/dětem
 • Péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování
 • Vedení dítěte k hygienickým návykům
 • Zásady správného životního stylu podle věku dítěte
 • Metody a formy pedagogické práce s ohledem na věk dítěte
 • Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska
 • Uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi
 • Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám
 • Orientace v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy
 • Provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte

Uplatnění absolventa kurzu:

Chůva v dětské skupině, chůva v mikrojeslích i jeslích, chůva v domácnosti zákazníka, paní na hlídání, au-pair, pečovatelka o děti, chůva pro děti na pracovní smlouvu nebo na živnostenský list, majitelka agentury na hlídání dětí

Vstupní předpoklady:

Středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou, věk minimálně 18 let, zdravotní způsobilost, bezúhonnost.

Doklad o ukončení kurzu:

Osvědčení o účasti v akreditovaném kurzu při splnění 80% docházky na teoreticko-praktický modul a 100% docházka na praktickou výuku do jeslí a MŠ.
Po úspěšném ukončení kurzu se zájemci mohou přihlásit ke zkoušce.

Termíny kurzu

14.10. – 16.12.2016
Přihláška do kurzu

Výuka probíhá vždy v pátek 13.35 – 18.30 a v sobotu 8.30 – 15.30 hodin. Zahájení v pátek odpoledne lze časově uzpůsobit možnostem skupiny.
Kurz se koná při minimálním naplnění 10 osob, maximální počet 20 osob / kurz.

Kontakt na garanta kurzu:

Mgr. Jana Heřmanová, tel.: 495 075 204, herma@zshk.cz