Stravování

Školní jídelna

  • Naše jídelna nabízí celodenní stravování, standardní je výběr ze dvou možností
  • jedno jídlo - základní - běžné druhy jídel podle receptur české kuchyně, druhé jídlo je možností pro strávníky, kteří upřednostňují bezmasou stravu - např. sladká jídla, zeleninové pokrmy, luštěniny, ovocné a zeleninové talíře, těstovinové saláty atp.
  • školní jídelna vaří dle zásad zdravé racionální výživy, do jídelníčku je zařazováno co nejvíce čerstvé zeleniny a ovoce

Úhrady stravného

  • žáci hradí stravné bezhotovostně převodním příkazem nebo pokladní složenkou na účet školní jídelny u Komerční banky v H.K. (viz. příloha Informace o úhradách 2015)
  • Číslo účtu 27-317410227/0100 (účet je společný pro platbu ubytování i stravování), variabilní symbol - rodné číslo strávníka bez lomící čárky

Výše stravného

  Snídaně + přesníd. 25,- Kč        

   Oběd                      29,- Kč            

   Svačina                    9,- Kč                                   

   Večeře                    29,- Kč

   II.Večeře                12,- Kč         

   Celodenní strava       104,- Kč  

 

Každý žák je povinen si zařídit ISIC kartu (možno i prostřednictvím školy), která zároveň bude sloužit k identifikaci při stravování. V případě ztráty karty nutno nahlásit v kanceláři školní jídelny, kde bude karta zablokována.

Další informace a přihlášky ke stravování

Jana Slezáková, DiS, tel.: 495 513 454

jidelna@zshk.cz