Domov mládeže

Tiskopis přihlášky do domova mládeže

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

19. 1. 2017 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Přijďte si prohlédnout prostředí domovů mládeže v Komenského ulici 268 a v Hradecké ulici 868 od 8. do 17. hodin.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

 

16. 1. 2017

DM Hradecká i Komenského nabízí volné místo k ubytování žáků a studentů. Zájemci, hlaste se u Mgr. Kujalové na tel. č. 495512003 nebo osobně na DM Hradecká, nejlépe vždy mezi 10 - 14 hod.


Domov mládeže VOŠZ a SZŠ má kapacitu 190 lůžek a je provozován ve dvou budovách.

Komenského 268 65 lůžek poplatek 900 – 1100 Kč měsíčně (podle počtu lůžek na pokojích) č.tel. 495513605

Hradecká 868 125 lůžek poplatek 1300 Kč měsíčně č.tel. 495512003

Číslo účtu 27-317410227/0100 (účet je společný pro platbu ubytování i stravování).

Při umísťování preferujeme společné ubytování žáků jedné třídy. V poplatku je zahrnuto využití internetu a revize elektrospotřebičů ve vlastnictví žáků včetně spotřeby energií.

Postup při přijímání.

Přihlášku (tiskopis je k dispozici ke stáhnutí) je třeba podat nejpozději do 31. května. Vyrozumění o přijetí obdržíte do 15. června, spolu s dalšími informacemi k nástupu a umístěním na budovu.

Přijímání mimo tento termín (v případě volné kapacity) se řeší individuálně přes vedoucí vychovatelku: Mgr. Hana Kujalová <hana.kujalova@zshk.cz> č. telefonu 495512003.

Ukončení ubytování v průběhu šk. roku je možné, pokud o to požádá zákonný zástupce žáka, zletilý žák či student do 15. dne předchozího měsíce.

Provoz domova mládeže je zahájen vždy den před zahájením vyučování (většinou neděle) od 17 hodin a ukončen poslední den vyučování (většinou v pátek) v 16 hodin.

Každý žák (student) obdrží průkaz ubytovaného. U nezletilých žáků žádáme rodiče o pravidelnou kontrolu.

Vždy v den schůzek rodičů v prostorách školy je rodičům otevřen i domov mládeže, vychovatelky podávají informace o chování žáků.

Navštívit domov mládeže však můžete kdykoliv, jste vítáni.
Podrobnější informace včetně stravování, způsobu platby a virtuální prohlídky najdete na stránkách školy – DOMOV MLÁDEŽE – UBYTOVÁNÍ nebo STRAVOVÁNÍ. Ve fotogalerii (ŠKOLA – FOTOGALERIE – DOMOV MLÁDEŽE) jsou ukázky tvorby ubytovaných žáků a jejich dalších činností ve volném čase. V kronice školy (ŠKOLA - KRONIKA) nalezne články z aktivit realizovaných v DM.

Psát nám můžete na e-mailovou adresu: domov@zshk.cz