Aktuality

Třídní schůzky pro rodiče žáků budoucích prvních ročníků SZŠ

V úterý 19. června 2018 v 15,00 proběhnou ve škole třídní schůzky pro rodiče žáků přijatých do prvního ročníku SZŠ. Úvodní část bude probíhat v aule školy a schůzky budou pokračovat v určených učebnách podle jednotlivých tříd. Pokud se schůzky nemůžete z vážných důvodů zúčastnit, kontaktujte po rozdělení žáků do tříd svého budoucího třídního učitele (e-mail viz záložka Lidé).

Požadavky na umístění žáků do tříd (na oborech, kde jsou dvě třídy) můžete zasílat na e-mail chrz@zshk.cz do pátku 8. června 2018. Seznamy žáků jednotlivých tříd budou zveřejněny do 15. června.

Zdravotnický asistent - 1.A - Mgr. Jiránková, 1.B - Mgr. Rezková

Zdravotnické lyceum - 1.E  - Mgr. Brychtová,  1.G - Dr. Barborková

Asistent zubního technika - 1.H - Bc. Pitterová


Hodnocení maturitních písemných prací

Záznamy o hodnocení PP z ČJL a cizích jazyků budou k dispozici vždy nejpozději jeden pracovní den před začátkem ústních zkoušek žáka. Záznamy o hodnocení budou žáků odeslány e-mailem.


Informace o postupu vyřizování odvolání

Aktuálně vyřizuji odvolání uchazečů, kteří se umístili u oboru:

 • Zdravotnický asistent do 102. místa,
 • Zdravotnické lyceum do 102. místa,
 • Asistent zubního technika do 38. místa.

Soňa Lamichová, 23.5.2018, 14.10


Volné dny žáků

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání vyhlašuji 2 volné dny pro žáky střední školy, a to na 30. dubna a 7. května 2018 (pondělí). Studenti VOŠ budou mít výuku formou řízeného samostudia.

Soňa Lamichová, ředitelka školy


Den otevřených dveří ve čtvrtek 18.1.2018


Volby do školské rady

V příloze najdete kandidátní listinu pro volby do školské rady, které se uskuteční dne 18. prosince 2017 v čase 11.00 - 17.00 v aule školy. Volba bude platná, pokud se zúčastní 1/5 oprávněných voličů z řad zákonných zástupců nezletilých žáků, zletilých žáků a studentů školy, a 1/2 pedagogického sboru.


Přihlašování k maturitní zkoušce - jaro 2018

Žáci, kteří se chystají konat opravný nebo náhradní termín maturitních zkoušek na jaře 2018, mohou podepsat přihlášky v kanceláři zástupců ředitelky.

Aktuální žáci 4. ročníků dostanou příhlášky k vyplnění v týdnu od 20. listopadu prostřednictvím třídního učitele.


Třídní schůzka SZŠ - pátek 10. listopadu 2017

14,30 - schůze třídních důvěrníků v aule
15,00 - setkání rodičů a třídních učitelů - viz rozpis
15,30 - 17,00 - informace vyučujících pro rodiče - viz rozpis

Organizace třídních schůzek - viz rozpis

Umístění jednotlivých tříd - viz rozpis (bude zveřejněn týden před schůzkou)


Volby do školské rady

V souladu s § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném změní a Volebním řádem pro volby členů školské rady pro školy zřizované KHK, vyhlašuji termín voleb na 18. prosince 2017 (pondělí) v čase 11.00 - 17.00 v aule školy.

Školská rada má 6 členů (2 jmenuje Rada Královéhradeckého kraje, 2 jsou pedagogičtí pracovníci školy a 2 volí zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti školy).

Kandidáty je možné písemně navrhovat Mgr. Heřmanové do 30.listopadu 2017.

Mgr. Jana Heřmanová, člen přípravného výboru


Barometr - průzkum mezi studenty zdravotnických škol

Cílem tohoto průzkumu, který je určen primárně studentům 3. a 4. ročníků středních zdravotnických škol a 1. - 3. ročníků vyšších odborných škol v České republice, je zjistit, kam mají studenti namířeno po ukončení jejich studia.

Dotazník najdete zde.


Nabídka ubytování na DM

Domov mládeže VOŠZ a SZŠ budova Hradecká 868 nabízí volné místo k ubytování dívky a budova Komenského 268 nabízí volné místo k ubytování chlapce. Nástup možný ihned. Zájemci, hlaste se u Mgr. Kujalové na tel. č. 495 512 003 nebo osobně na DM Hradecká, nejlépe vždy mezi 10 - 14 hod.


 

Stipendia pro studenty oboru Diplomovaná všeobecná sestra

Rada Královéhradeckého kraje schválila motivační a prospěchová stipendia pro studenty oboru Diplomovaná všeobecná sestra - viz tisková zpráva:

http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality1/kraj-zacne-motivovat-studenty-a-studentky-oboru-diplomovana-vseobecna-sestra-105774/


Volný den žáků

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, vyhlašuji 1 volný den pro žáky střední školy, a to na 29. září 2017. Studenti VOŠ budou mít zadáno samostudium.

Soňa Lamichová, ředitelka školy


Vyhlášení 4. a 5. kola přijímacího řízení na VOŠ

 • 53-43-N/11 Diplomovaný farmaceutický asistent, denní forma - 4. kolo, 5 volných míst
 • 53-44-N/11 Diplomovaný zubní technik, denní forma - 4. kolo, 4 volná místa
 • 53-43-N/21 Diplomovaný zdravotní laborant, denní forma - 4. kolo, 2 volná místa
 • 53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra, denní forma - 5. kolo, 30 volných míst

Uzávěrka přihlášek 2. října 2017, přijímací zkoušky, budou-li se konat, 9. října 2017. Kritéria . Tabulka pro přepočet prospěchu.

18. září 2017, Soňa Lamichová, ředitelka školy


Hrou proti AIDS

Kdy: "hrajeme si" v týdnu od 11.12.2017 do 15.12.2017

Kde:  v naší aule

V kolik:  8.00 - 10.00 (jedna třída) a 10.00 - 12.00 (druhá třída)

V případě zájmu kontaktujte Mgr. Lelákovou - e-mail: lelak@zshk.cz


Den otevřených dveří na VOŠ

Zájemci o studium na vyšší odborné škole se mohou přijít podívat do školy dne 22. listopadu mezi 8.00 - 17.00 hodinou.


Vyhlášení 3. a 4. kola přijímacího řízení na VOŠ

 • 53-43-N/11 Diplomovaný farmaceutický asistent, denní forma - 3. kolo, 15 volných míst
 • 53-44-N/11 Diplomovaný zubní technik, denní forma - 3. kolo, 7 volných míst
 • 53-43-N/21 Diplomovaný zdravotní laborant, denní forma - 3. kolo, 1 volné místo
 • 53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra, denní forma - 4. kolo, 30 volných míst

Uzávěrka přihlášek 14. září 2017, přijímací zkoušky, budou-li se konat, 21. září 2017. Kritéria . Tabulka pro přepočet prospěchu.

1. září 2017, Soňa Lamichová, ředitelka školy


Zahájení školního roku 2017/2018

Pondělí 4. září 2017       8,00 třídy SZŠ      10,00 třídy VOŠ (platí i pro kombinovanou formu studia)

První ročníky zahájení v aule školy, ostatní třídy v přidělených učebnách - viz rozpisy na 4. a 5. září. V pondělí a úterý budou probíhat školení a třídnické práce. Pravidelná výuka dle rozvrhu začne ve středu 6. září 2017.


Diplomovaná všeobecná sestra - denní forma vzdělávání

Vyhlašuji 3. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku oboru Diplomovaná všeobecná sestra, denní forma vzdělávání. Termín odevzdání přihlášek: 1.9.2017. Termín přijímací zkoušky (bude se konat pouze v případě, že počet uchazečů převýší počet volných míst): 8.9.2017.

23.8.2017, Soňa Lamichová, ředitelka školy


Pozvánky k maturitní zkoušce v podzimním termínu - DT a PP

Dne 17.8.2017 byly e-mailem odeslány pozvánky k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním termínu. Žáci, kteří se hlásí k náhradnímu nebo opravnému termínu, musí obratem poslat podepsaný a naskenovaný protokol o převzetí pozvánky e-mailem na chrz@zshk.cz.

Pokud jste pozvánku neobdrželi (a máte konat  didaktický test nebo písemnou práci), je zřejmě problém s vaší e-mailovou schránkou a v tomto případě se ozvěte také na chrz@zshk.cz nebo na telefon 495 075 202. Na ústní a profilové zkoušky se pozvánky nezasílají. Další informace najdete v záložce maturity.


Stipendium pro studenty oboru Diplomovaná všeobecná sestra

Královéhradecký kraj rozhodl o poskytování stipendií studentům oboru Diplomovaná všeobecná sestra již v příštím školním roce 2017-2018. V současné době se připravuje metodický pokyn, který stanoví přesná pravidla. Předpokladá se, že půjde o kombinaci paušální částky a prospěchového stipendia.

Soňa Lamichová, ředitelka školy


Zkrácené studium oboru Diplomovaná všeobecná sestra (tzv. 4+1)

Vzhledem k tomu, že platnost zákona je nastavena od 1.9.2017, nelze v této době přijímat do vyššího ročníku. Podrobné podmínky budou známy na začátku září. Předpokládáme složení rozdílových zkoušek z cizího jazyka II. (Německý jazyk nebo Italský jazyk), Filozofie, Biofyziky, Klinické biochemie, Radiologie a nukleární medicíny, Hematologie a transfuziologie, Genetiky, Mikrobiologie, imunologie a ochrany veřejného zdraví, Výživy a dietetiky, Rehabilitačního ošetřovatelství.

Případné dotazy směřujte na Mgr. Janu Heřmanovou (herma@zshk.cz).

Soňa Lamichová, ředitelka školy


Diplomovaná všeobecná sestra - kombinovaná forma studia

Teoretická výuka proběhne v těchto termínech:

7.-8.9., 14.-15.9., 21.-22.9., 29.9., 5.-6.10., 12.-13.10,19.-20.10., 2.-3.11, 9.-10.11.2017

Odborná praxe:

od 13.11.2017 do 5.1.2018


Maturitní zkoušky - podzimní termín

Od úterý 13. 6. 2017 bude škole zpřístupněn projekt MZ2017P k procesu přihlašování žáků k podzimnímu období maturitních zkoušek. V pracovně zástupců ředitelky si budete moci vyzvednout, vyplnit a odevzdat přihlášku k náhradnímu nebo opravnému termínu. V pondělí 26. 6. 2017 je konečné datum, do kterého můžete předat přihlášku. Základní informace ohledně podzimního maturitního období najdete www.novamaturita.cz.


Třídní schůzky pro rodiče žáků budoucích prvních ročníků SZŠ

V úterý 20. června 2017 v 15,00 proběhnou ve škole třídní schůzky pro rodiče žáků přijatých do prvního ročníku SZŠ. Úvodní část bude probíhat v aule školy a schůzky budou pokračovat v určených učebnách podle jednotlivých tříd. Pokud se schůzky nemůžete z vážných důvodů zúčastnit, kontaktujte po rozdělení žáků do tříd svého budoucího třídního učitele (e-mail viz záložka Lidé).

Rozdělení žáků do jednotlivých tříd

Zdravotnický asistent

1.A - Mgr. Zemanová, 1.B - Mgr. Lankašová, 1.C - Mgr. Dohnalová

Zdravotnické lyceum

1.E  - Mgr. Polívková1.G - Mgr. Svidenská

Laboratorní asistent 

1.L - Mgr. Takáčová


Hrou proti AIDS

Kdy: "hrajeme si" v týdnu od 1. 5. 2017 - 12. 5. 2017

Kde: v naší aule

V kolik:   8,00 - 10,00 hod (jedna třída); 10,00 hod - 12,00 hod (druhá třída)

Jde o interaktivní program primární prevence Hrou proti AIDS realizovaný za podpory Královéhradeckého kraje a ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem Praha, který je určen pro žáky 8. a 9. tříd základních škol. Více informací najdete v pozvánce.


Nejlepší zdravotnická škola 2016

V prvním ročníku soutěže Nejlepší zdravotnická škola 2016, kterou vyhlašuje divize Medical Services Mladé fronty a.s., byla porotou ze všech zdravotnických škol v České republice jako vítězná vybrána naše škola. Předání ocenění se uskutečnilo dne 28. 3. 2017 na slavnostním galavečeru Sestra roku. Tento velký úspěch je odrazem práce učitelů i žáků a studentů školy a já všem aktérům děkuji.

PaedDr. Soňa Lamichová, ředitelka školy


Zaměstnaný absolvent

Nabízíme žákům a studentům možnost zapojit se do projektu Zaměstnaný absolvent, který realizuje Královéhradecký kraj ve spolupráci s Úřadem práce a Krajskou hospodářskou komorou Královéhradeckého kraje. Podrobné informace o projektu naleznete ZDE. Leták k projektu je k dispozici ZDE.


Zájezd do Anglie v září 2017

Chcete s námi na zájezd do Anglie? Přihlášky a zálohu odevzdejte do 27.1. 2017. Viz příloha.


Předávání cen Firma škole a Škola firmě 2016

Královéhradecký kraj a krajská hospodářská komora společně předávali ocenění v Firma škole a Škola firmě. Tahle spolupráce je důležitá především kvůli podpoře technických a zdravotnických oborů. Podívejte se na reportáž.


Volný den žáků

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, vyhlašuji volný den pro žáky střední školy, a to na pátek 18. listopadu 2016. Studenti VOŠ budou mít zadáno samostudium.

Soňa Lamichová, ředitelka školy


Třídní schůzky SZŠ - pátek 11. listopadu 2016

14,30 - schůze třídních důvěrníků v aule

15,00 - setkání rodičů a třídních učitelů

15,30 - 17,00 - informace vyučujících pro rodiče

Organizace třídních schůzek - viz rozpis

Umístění jednotlivých tříd - viz rozpis


Hrou proti AIDS

Zveme základní školy k účasti na Hrou proti AIDS; přijďte si „zahrát“ v době od 1. 12. 2016 - 16. 12. 2016

Kde: v naší aule

V kolik:   8,00 - 10,00 hod (jedna třída); 10,00 hod - 12,00 hod (druhá třída)

Jde o interaktivní program primární prevence Hrou proti AIDS realizovaný za podpory Královéhradeckého kraje a ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem Praha, který je určen pro žáky 8. a 9. tříd základních škol. Více informací najdete v pozvánce.


Vyhlášení 5. kola přijímacího řízení na VOŠ

Vyhlašuji 5. kolo přijímacího řízení do oboru:

 • Diplomovaná všeobecná sestra - počet míst 10

Termín odevzdání přihlášek: 12.10.2016  

Termín zkoušek: 20.10.2016

Kritéria viz záložka Přijímačky/Vyšší odborná škola.

PaedDr. Soňa Lamichová, ředitelka školy


E-knihy

na webové adrese https://www.inscriptum.cz můžete zdarma využít e-učebnice pro VOŠ (Výživa člověka, Kosmetologie aj.)


Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení na VOŠ

Vyhlašuji 4. kolo přijímacího řízení do oborů:

 • Diplomovaná všeobecná sestra - počet míst 10
 • Diplomovaný farmaceutický asistent - počet míst 8
 • Diplomovaný zubní technik - počet míst 2

Termín odevzdání přihlášek: 27.9.2016  

Termín zkoušek: 5.10.2016

Kritéria viz záložka Přijímačky/Vyšší odborná škola.

PaedDr. Soňa Lamichová, ředitelka školy


Nabídka ubytování na DM

DM VOŠZ a SZŠ budova Hradecká 868 i Komenského 268 nabízí volné místo k ubytování dívek. Nástup možný od 1. 10. 2016. Zájemci hlaste se u Mgr. Kujalové na tel. č. 495512003 nebo osobně na DM Hradecká, nejlépe vždy mezi 10 - 14 hod.


Přezkoumání výsledků didaktických testů

Informace MŠMT k procesu vyřizování žádostí o přezkoumání společné části maturitní zkoušky konané formou didaktického testu v podzimním termínu najdete zde.


Volné dny žáků

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, vyhlašuji 2 volné dny pro žáky střední školy, a to na 29. a 30. 9. 2016. Studenti VOŠ budou mít zadáno samostudium.

Soňa Lamichová, ředitelka školy


Praktické a ústní maturitní zkoušky v podzimním termínu

V záložce Organizace studia / Maturity / Rozpisy najdete informace k praktickým zkouškám a rozpis ústních zkoušek. Maturanti musí být ve škole 15 minut před zahájením ústních zkoušek případně dle pokynů svých třídních učitelů.


 

Zahájení školního roku 2016/2017

8,00 třídy SZŠ      10,00 třídy VOŠ

První ročníky zahájení v aule školy, ostatní třídy v přidělených učebnách - viz rozpis na 1. září

Rozdělení přijatých uchazečů do jednotlivých tříd - viz seznamy (budou zveřejněny do 31.8.)

V pátek 2. září proběnou školení a třídnické práce - viz na "suplovací nástěnce" ve škole

Pravidelná výuka dle rozvrhu začne v pondělí 5. září.


Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení na VOŠ

Vyhlašuji 3. kolo přijímacího řízení do oborů:

 • Diplomovaná všeobecná sestra - počet míst 10
 • Diplomovaný farmaceutický asistent - počet míst 8

Termín odevzdání přihlášek: 6.9.2016  

Termín zkoušek: 13.9.2016

Kritéria viz záložka Přijímačky/Vyšší odborná škola.

PaedDr. Soňa Lamichová, ředitelka školy


Pozvánky k maturitní zkoušce v podzimním termínu - DT a PP

Dne 19.8.2016 byly e-mailem odeslány pozvánky k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním termínu.

Žáci, kteří se hlásí k náhradnímu nebo opravnému termínu, mohou poslat podepsaný a naskenovaný protokol o převzetí pozvánky e-mailem na chrz@zshk.cz nebo mohou převzetí potvrdit osobně v sekretariátu školy.

Na ústní a profilové zkoušky se pozvánky nezasílají. Další informace najdete v záložce maturity.


Úřední hodiny

Úřední hodiny pro potvrzení průkaz na dopravu: 22. - 25. 8. 2016: 8.00 - 14.30, 29. - 31. 8. 2016: 8.00 - 14.30                                                                         


 


Archív aktualit


Nebo se podívejte na naposledy přidané stránky