Česká škola

Přihlásit se k odběru zdroj Česká škola
Portál pro české základní a střední školy, který přináší především aktuální zprávy z rezortu školství.Michal Komárekhttp://www.blogger.com/profile/17889474974020843774noreply@blogger.comBlogger24468125
Aktualizace: 20 min 6 sek zpět

Lucie Zormanová: Učitelé v evropských zemích – smlouvy, platy, věk, vzdělávání...

1 hodina 1 min zpět
Pokud se podíváme na pracovněprávní vztah učitelů v jednotlivých evropských zemích, pak zjistíme, že učitele jsou ve většině evropských zemích zaměstnáni na základě smluvního vztahu, jen málo evropských zemí nabízí učitelům status kariérního státního zaměstnance s doživotní definitivou. Tato možnost jako jediná forma zaměstnání existuje pouze ve Španělsku, v Řecku, ve Francii, na Kypru, na Maltě a v Německu. Ačkoliv většina učitelů v evropských zemích získá po určitém počtu let smlouvu na dobu neurčitou, v některých zemích přetrvávají smlouvy na dobu určitou, a to někdy i pro velmi zkušené učitele.


Smluvní pracovní doba

Smluvní pracovní doba učitelů je obdobná jako u jiných povolání (pohybuje se v rozmezí 35–40 hodiny týdně), avšak doba výuky se liší. Minimální smluvní doba věnovaná výuce se pohybuje od 12 hodin týdně v Bulharsku a v Chorvatsku na primární úrovni až po 36 hodin na Islandu v preprimárním vzdělávání.

Na učitele v mnoha evropských zemích je také kladena povinnost dalšího profesního rozvoje. Většina evropských zemí považuje profesní rozvoj za povinnost učitele a v některých zemích (Bulharsko, Španělsko, Litva, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko, Polsko) je účast na dalším profesním rozvoji nutným předpokladem pro kariérní postup učitelů a s ním spojené zvýšení platů učitelů. Školy mají také v mnoha evropských zemích povinnost poskytnout svým pedagogickým pracovníkům plán profesního rozvoje.

Platy

Ve většině evropských zemích mají učitelé podprůměrné platy, pokud vycházíme z minimálního základního platu učitele. V mnoha evropských zemích jsou však příplatky k platu učitele, které je mohou výrazně zvýšit, jako jsou příplatky za dodatečné povinnosti, např. řízení školy nebo práci přesčas. Pouze polovina ze sledovaných zemí uděluje učitelům příplatky za dobrý výkon ve výuce nebo za výsledky žáků (EURYDICE, 2015).

V Evropě je maximální hrubý plat starších učitelů zpravidla dvakrát vyšší než minimální plat začínajících učitelů, avšak v některých zemích může učiteli trvat až 30 let, než maximálního platu dosáhne (EURYDICE, 2015).

Nejvíce vydělávají pedagogové v Lucembursku, Dánsku a sousedním Rakousku. Nejnižší mzdy mají učitelé v Rumunsku a Bulharsku.

Začínající učitel na prvním stupni základní školy v Rumunsku si podle zveřejněných tabulek přijde na 2 743 eur ročně, nastupující pedagog v Lucembursku má nárok na 63 895 eur. Tedy na skoro 24krát víc.

Litevský učitel dostával v uplynulém školním roce na začátku své profesní kariéry tabulkový plat 4 166 eur za rok, maďarský 5 222 eur, český 6 709 eur (177 360 korun), německý 38 214 eur a dánský 39 926 eur.

Tabulka: Náklady na učitelské platy připadající na jednoho žáka v poměru k HDP připadajícímu na hlavu


Zdroj: Hospodářské noviny, 2017

Pohlavní a věk učitelů

Zajímavé je také srovnání učitelů z hlediska pohlaví a věku. Ve všech evropských zemích byla zaznamenána feminizace učitelské profese. Ve všech evropských zemích převládají na primární úrovni učitelky. Podíl žen se však výrazně liší – od 52 % učitelek na primární úrovni v Turecku, 68 % na primární v Dánsku k více než 95 % na primární úrovni v České republice, v Itálii, v Litvě, v Maďarsku a ve Slovinsku (EURYDICE, 2015).

Pokud se podíváme na počet žen na různých vzdělávacích úrovních, pak zjistíme, že ve všech evropských zemích platí následující pravidlo: Čím vyšší vzdělávací úroveň, tím je menší počet žen. Toto pravidlo se zejména projevuje na vyšší sekundární úrovni, kde i významně ubývá žen. Podíl žen mezi pedagogickými pracovníky velmi prudce klesá se stoupající vzdělávací úrovní zejména v České republice, v Německu, v Rakousku, ve Finsku, ve Švédsku, Maltě a v Norsku (EURYDICE, 2015).  

Pokud se podíváme na průměrný věk učitelů ve všech evropských zemích, zjistíme, že společným trendem školství v zemích EU je stárnutí učitelské populace (Eurydice, 2015)  

Podíl učitelů mladších čtyřiceti let je jednotlivých zemích následující (Eurydice, 2015):Celý text naleznete zde
Kategorie: Česká škola

Ředitelka speciální školy: Inkluze? Nejsou spokojeni školáci ani jejich rodiče

2 hodiny 1 min zpět
Po takřka dvou letech fungování hodnotí ředitelka Základní školy „praktické“ a speciální v Chebu Miloslava Hartmannová projekt inkluze, neboli společného vzdělávání dětí zdravých a dětí s hendikepy, jako nepřipravený, neověřený a finančně náročný. Podle jejích slov nejsou spokojeni rodiče žáků na základních školách, nejsou spokojeni ani učitelé, i když to většinou neřeknou. „Mají spoustu administrativy navíc a neúměrně jim narostly přípravy. A nakonec nejsou spokojeni ani žáci. Zkrátka inkluze nám toho víc vzala, než dala,“ říká Miloslava Hartmannová v rozhovoru pro MF DNES.


Základní škola speciální v ChebuV rozhovoru zazní také tyto otázky a odpovědi:

Co vám inkluze vzala?

Vzala nám školní vzdělávací program pro žáky s lehkým mentálním postižením, který ministerstvo školství bez pardonu zrušilo. Znamená to, že učíme podle stejného programu jako běžné základní školy, pouze učivo si můžeme upravit na minimální úroveň. Kromě toho jsme se museli také přizpůsobit učebnímu plánu běžné základní školy, což znamená například cizí jazyk od 3. třídy. Jenže naši žáci ve 3. třídě sotva čtou a píšou česky!

Uvádíte, že ve vyučování přibyly hodiny naukových předmětů na úkor pracovního vyučování. Je to problém?

Velký. Naši žáci se nevydrží několik hodin v kuse vzdělávat. Pracovní vyučování je pro ně velmi důležité nejen jako příprava na budoucí povolání a život, ale je to také příležitost, jak si během vyučování odpočinout. Jaké další komplikace novinka přinesla? Vzala nám možnost vzdělávat děti s mentálním postižením spolu s dětmi, které mají jiné postižení. Vyhláška totiž určuje, že pokud dítě není mentálně postižené, musí být v jiné třídě. Ale pouze na našem typu školy. Na běžné základní škole se mohou učit všichni dohromady. Tam se jedná o takzvané Společné vzdělávání.

Pozorujete po zavedení inkluze ještě další změny?

Enormně se nám zvýšil počet žáků s poruchami chování. Pokud takového žáka běžná škola nezvládá, poradenské zařízení bez problému napíše doporučení ke vzdělávání na naši školu. Naopak žáci s mentálním postižením jsou k nám zařazování až tehdy, když na běžné škole totálně selžou. Nejčastěji k nám přestupují na druhém stupni, kde už učivo nezvládají. Na rovinu musím říct, že většinou neumí ani to, co naši žáci v souběžném ročníku. Potvrdím to na příkladu. Tento týden k nám nastoupili dva prvňáci, kteří po osmi měsících v běžné škole umí jedno písmenko, neumí sčítat do pěti a malé znalosti mají i v prvouce. V běžné první třídě nemá pedagog šanci věnovat se individuálně jednomu dítěti, které nezvládá učivo. Jenže ono potřebuje úplně jinou rychlost, jiný přístup, jiné metody. Na našem typu školy se tempo výuky přizpůsobuje možnostem žáků. Od toho jsou u nás speciální pedagogové, kteří mají zkušenosti a vědí, jak s takovými dětmi pracovat.

Celý rozhovor naleznete v dnešní MF DNES
Kategorie: Česká škola

Josef Šlerka: Pro lepší hledání pravdy je užitečné nechat žvanit – surově řečeno – kraviny i úplné blby.

2 hodiny 1 min zpět
„Zkrátka stále podle mého názoru platí tvrzení anglického filozofa Johna Stuarta Milla, který už v polovině 19. století napsal, že „by měla existovat nejúplnější svoboda vyznání a diskutování jakožto základ etického přesvědčení, jakékoliv doktríny, jakkoliv by mohla být považována za nemorální“. Jinými slovy pro lepší hledání pravdy je užitečné nechat žvanit – surově řečeno – kraviny i úplné blby. Neboť není úplně jisté, jestli těmi blby nejsme nakonec my sami, a teprve v důkladné diskusi to lze zjistit,“ píše Josef Šlerka v Hospodářských novinách v diskusi na téma „Mají se regulovat sociální sítě?“.


Šlerka mimo jiné píše:

Ano, existují tu určitá omezení, která dávají svobodě projevu mantinely, a to jsou verbální činy směřující k potlačení práva ostatních – věděl to již Mill a to zůstává mimo jakoukoliv debatu.

Zde by šlo diskusi o cenzuře z mého pohledu ukončit. Hledání pravdy si vyžaduje, aby lidé mohli říkat i hlouposti a hlavně o nich diskutovat s lidmi říkajícími něco jiného. Svobodná diskuse a s ní spojená svoboda projevu jsou základem liberální demokracie. Otevírá se tu však jedno velké ALE, kterým je otázka, do jaké míry jsou sociální sítě veřejným prostorem, kde k takové diskusi dochází.

Tady bych měl svoje pochybnosti. Zejména Facebook, který pro filtrování zpráv volí cestu tak, aby propojoval především lidi stejného názoru, nijak k diskusi mezi různými názory neprospívá. Naopak přispívá k posilování a utvrzování jednotlivých názorových skupin. Potenciálně je tohle utvrzování se pro demokracii nebezpečné, protože vede k čím dál extrémnějším požadavkům bez ohledu na to, jestli jste liberálové, socialisté, konzervativci nebo nacisté.

S tím ale žádná cenzura obsahu nic nezmůže. Jediné, co s tím může pohnout, je chuť přestat se do svých bublin uzavírat ve svém off-line životě. Ať již v soukromých školách nebo vilkových čtvrtích. Algoritmy Facebooku nevytvářejí bubliny úplně nové, jen zesilují ty existující a někdy se zdá, že si dáváme dost práce, abychom se s těmi mimo naše bubliny nemuseli potkávat.

Celý text naleznete v Hospodářských novinách
Kategorie: Česká škola

Valachová chce místa ve školkách aspoň pro téměř tříleté. Nemá podporu, je to ústup, říká Klaus

3 hodiny 1 min zpět
Jen hodinu diskutovali poslanci na sněmovním školském výboru o návrzích ODS. Ta chce mateřským školám zrušit povinnost přijímat dvouleté děti a zrušit povinný poslední ročník školky. Předseda výboru Václav Klaus mladší (ODS) navrhl hned na začátku jednání přerušit schůzi do 9. května, aby poslanci mohli do 2. května předložit své pozměňovací návrhy. Zatím jediný známý předkládá bývalá ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD). Ta ho vnímá jako kompromis. Navrhuje, aby za dva roky školky garantovaly místa alespoň pro ty děti, které dosáhnou tří let do konce kalendářního roku. Informuje Aktuálně.cz.


Kateřina Valachová (facebook.com)Těchto dětí je podle Valachové čím dál více. Návrh prý zohledňuje i možnosti obcí a měst kvůli vybudování kapacit. "Jde také o nejčastěji využívanou dobu z hlediska rodičovské dovolené," poznamenala Valachová, za jejíhož působení na ministerstvu zavedení povinnosti pro školky vzniklo.

Podle Klause jde však jen o politický krok. "Když paní Valachová viděla, že ve sněmovně nemá většinu, tak jde ústupovou cestou a něco v tom předvádí," komentoval Klaus před novináři s tím, že trvá na tom, aby se tato povinnost pro školky zrušila.

  Valachová také navrhla, aby obce a města mohly místa garantovat prostřednictvím dětských skupin. Řada obcí je podle poslankyně považuje za levnější a vhodnější řešení. Klaus je ale přesvědčen, že skupiny do školského zákona nepatří, protože ten řeší vzdělávání. "Situace maminek sociálně silných, co pracovat chtějí, nebo sociálně slabých, co teoreticky musí, ať se řeší nějakým sociálním opatřením," namítl.

Celý text naleznete zde
Kategorie: Česká škola

Aby uživily děti, daly se na prostituci. A přibývá jich. Řeší dluhy i peníze na školu, říká Malinová

3 hodiny 1 min zpět
Samoživitelek je mezi prostitutkami v Česku až 60 %. Sexbyznys můžou skloubit s výchovou dětí, vysvětluje Hana Malinová z Rozkoše bez rizika v rozhovoru pro DVTV. Dluhy některých žen jsou podle ní tak velké, že kdyby se rozhodly vydělávat legálně, nic by jim nezbylo. První rok si přijdou obvykle na 50 až 60 tisíc korun měsíčně, pak ale výdělky rychle klesají. Nejhorší je společenské stigma, to je horší než facka od zákazníka, líčí Malinová. Prostituce podle ní není žádná Pretty Woman, klienti jsou tvrdí chlapi a často násilníci. Často člověku přijde, že nepřišli pro sex, ale za násilím, dodává.Rozhovor je ke stažení zde
Kategorie: Česká škola

Ministr se zastal bývalé ředitelky ústavu v Chrastavě. Žádnou chybu neudělala

4 hodiny 1 min zpět
Ministr školství Robert Plaga nesouhlasí s otevřeným dopisem, který mu zaslal starosta Chrastavy Michael Canov. V něm starosta žádá potrestání bývalé ředitelky Výchovného ústavu v Chrastavě Soni Cpinové a tehdejší ministryně školství Kateřiny Valachové. Podle Canova kryly pohlavní zneužití třináctiletého, navíc mentálně postiženého chlapce jiným chovancem ústavu. Plaga ale tvrdí, že se exředitelka ničím neprovinila. Informuje MF DNES.

„Z žádných doložitelných dokumentů v zařízení nevyplývalo, že by ke zneužití mezi chlapci mohlo dojít. Bývalé vedení takové tvrzení nikde nedeklarovalo. Policejní vyšetřování neprokázalo, že by ze strany paní Cpinové došlo k pochybení ve smyslu přestupku či trestního činu,“ uvedl Plaga. Ta prý naopak svým nástupem celou atmosféru v ústavu zklidnila. Podle České školní inspekce se totiž v ústavu používaly před její nástupem nevhodné výchovné metody.

„V žádném případě nepovažuji za vhodné opakované a ničím nepodložené útoky jak na bývalou ředitelku, tak na další osoby,“ dodal Plaga v reakci na Canovův dopis.

Celý text naleznete v MF DNES
Zprávu ČTK naleznete zde
Kategorie: Česká škola

Ondřej Šteffl: 4+3=8

25 Duben, 2018 - 05:30
Tři a čtyři je osm. Když něco takového dítě řekne nebo napíše, máte volbu. Můžete dítě prostě opravit, že přece tři a čtyři je sedm, ať si to kouká pamatovat. Druhá volba je, zjistit v čem je chyba a dát dítěti možnost se opravit.


Ondřej Šteffl (facebook.com)Mohlo se například stát, že dítě počítalo na prstech, a když přidávalo čtyři prstíky ke třem, nějak se mu tam připletl ještě jeden prst. Nebo mohlo být prstíků dobře, ale špatně je spočítalo. Nebo si jen plete sedm a osm. A nebo si plete 7 a 8.

Když dáte dítěti hrst kaštanů, ať vám ukáže, jak na to přišlo, možná zjistíte, v čem to bylo. A možná taky ne. Dítě dá na hromádku tři kaštany, pak čtyři, dá je k sobě a chvíli na ně bude koukat. A pak řekne: Aha, sedm. Bude nejen vědět, jak to je, ale i proč a jak to vlastně funguje. A taky, což je možná ještě důležitější, získá pocit, že na takové věci se dá přijít a že to samo dokáže. To je mimo jiné jeden z cílů Hejného metody.

Možnost „nauč se to!“ má ovšem řadu výhod. Dětem stačí paměť, a tu mají v tom věku výbornou, takže se to většina naučí rychle. Snadno se to vyzkouší a oznámkuje. A učitel může v klidu pokračovat ve výuce.

Má to ale i svá rizika. Dítě, které se naučí na signál „tři a čtyři je...“ automaticky reagovat slovem sedm, už nemusí vědět, že čtyři a tři musí vyjít stejně. A později nebude umět šikovně sečíst 25+17+25. A taky může mít potíže s úlohou: Kolika způsoby lze rozložit sedm na součet dvou čísel? Podobné je to s násobilkou. Že tři krát čtyři je dvanáct, to se lze našprtat, jenže vám to moc nepomůže, když budete hledat společný jmenovatel pro pět dvanáctin a dvě dvacetiny. A to je jeden z důvodů, proč mnohé děti, kterým matematika „šla“, začnou mít potíže právě u zlomků. No šla? Nešla! Ony se jen našprtaly násobilku.

My dospělí si často složitost některých procesů neuvědomujeme, protože si už nepamatujeme, kdy a jak jsme se to učili. Stejně jako si nepamatujeme, jak jsme se učili chodit, a nikdo vlastně neumí vysvětlit, třeba jak se nakloní, než udělá první krok, a jak udržuje rovnováhu. A podobně už nevíme, co všechno jsme museli zvládnout, když jsme se učili kolik je 3+4 nebo 3x4. Když něco vynecháme, bude dítě v matematice později pořád zakopávat.

Převzato z autorova blogu
Kategorie: Česká škola

Zhruba 4 z 10 vysokoškoláků svá studia nedokončí

25 Duben, 2018 - 05:00
Zhruba 4 z 10 vysokoškoláků svá studia nedokončí. Ukazují to data České konference rektorů. Český statistický úřad zkoumal i důvody, proč studenti z vysokých škol odcházejí bez diplomu. Nejčastěji jako důvody uvádějí to, že pro ně studium bylo příliš obtížné, nebo nesplnili některé povinnosti pro jeho pokračování. Informuje Český rozhlas Plus.


„Nejčastěji uvádí, že studium bylo příliš obtížné, což nám uvedlo téměř 31 procent respondentů. Nebo že nesplnili povinnosti pro pokračování ve vzdělávání, což bylo 26 procent respondentů. Potom méně častěji, že už chtěli začít pracovat, což uvádí většinou muži. Anebo ukončili studium z rodinných důvodů. Což jsou převážně ženy,“ říká Gabriela STRAŠILOVÁ, vedoucí oddělení pracovních sil, migrace a rovných příležitostí Českého statistického úřadu

O důvody, pro odchod z vysoké školy se zajímá i Česká konference rektorů. Podle jejího místopředsedy Mikuláše Beka studium průměrně nedokončí zhruba 40 procent vysokoškoláků. Jejich počet rostl hlavně do roku 2012 od té doby se příliš nemění. Příčiny odchodů se ale liší podle typu studia.

„Řekl bych, že je výrazný rozdíl mezi těmi příčinami u studentů bakalářského studie a navazujícího magisterského studia. U těch bakalářů, tam samozřejmě převažují důvody vlastně špatné volby toho oboru. Dost často ti uchazeči o studium dost dobře, s prominutím, nevědí, na co se hlásí, jaké budou podmínky, jak náročný bude ten studijní obor. Pak je jiná otázka to, co se děje v průběhu studia, zejména u těch navazujících magistrů. A tam mnohem větší roli hraje vlastně kolize s nějakým pracovním angažmá těch studentů,“ říká Bek.

Celý pořad ke stažení naleznete zde
Kategorie: Česká škola

Romy tu nechceme, bouří se lidé

25 Duben, 2018 - 05:00
Začátkem příštího týdne se do areálu bývalé léčebny dlouhodobě nemocných na Červeném kopci začne stěhovat asi sto chudých lidí z ilegální ubytovny v Šámalově ulici, kteří musejí pryč kvůli dluhům provozovatele. Proti záměru města se ale bouří obyvatelé z okolí i někteří zastupitelé městské části Brno-střed, pod niž lokalita spadá. Hlavní důvod? Vadí jim, že jde o Romy. Informuje MF DNES.


„Máme jen zprostředkované zprávy. Předpokládám, že to asi nebudou všechno mozkoví chirurgové, protože kdo dnes bydlí na ubytovnách. Nebudou to asi ti, kdo si vydělávají prací svých rukou v potu tváře,“ prohlásil Pavel Sázavský, šéf klubu sociálnědemokratických zastupitelů Brna-střed.

Právě na pondělní poradě předsedů politických klubů se přesun chudých lidí řešil. V ten samý den také radnice největší městské části dostala oficiální informaci o stěhování. Politici argumentují, že přesunem desítek sociálně slabých hrozí vznik dalšího ghetta.

„Na Červeném kopci je několik školských zařízení a neumím si představit soužití s lidmi, kteří tam mají být přesunutí,“ dodal Sázavský, který chce o situaci diskutovat s kolegy příští středu na zastupitelstvu. Podobný názor má i zastupitel Bohumil Straka (TOP 09). „Hrozí i znehodnocení ceny pozemků, ti lidé budou pustošit okolní zahrádky,“ domnívá se.

Celý text naleznete v dnešní MF DNES
Kategorie: Česká škola

Stanovisko SKAV k probíhající revizi RVP

25 Duben, 2018 - 05:00
Členové Stálé konference asociací ve vzdělávání (SKAV) se znepokojením sledují přípravy na revizi Rámcových vzdělávacích programů, kterou plánuje MŠMT a realizuje NÚV. Na veřejnost pronikají různé, často velmi rozporuplné zprávy o tom, jak konkrétně má celý proces probíhat a co má být jeho výsledkem. Vzhledem k tomu, že tato revize bude mít na činnost členů SKAV přímý vliv, rozhodli jsme se zaujmout stanovisko s cílem pomoci realizátorům zhostit se daného úkolu co nejlépe a ovlivnit výsledek pro nás přijatelným směrem.

Udělali jsme si vlastní analýzu dosavadního průběhu procesu, která vychází ze dvou hlavních informačních zdrojů týkajících se revizí – z Kulatého stolu SKAV a EDUin: Revize Rámcových vzdělávacích programů. Komu tím prospějeme?, který se uskutečnil 22.2. 2018 a ze sekce Návrh pojetí revizí RVP na webu NÚV. Tato analýza dospěla k závěru, že stávající postup prací na revizích vykazuje celou řadu zřetelných známek rizikovosti úspěšného dokončení úkolu a jeho implementace v praxi.

Identifikovali jsme tyto hlavní rizikové faktory:

1. Shoda záměru s postupem realizace

NÚV v Návrhu pojetí (Proč revize rámcových vzdělávacích programů) uvádí, že hlavním důvodem revize jsou „změny, které se ve společnosti odehrávají, měnící se sociální, ekonomické a politické, ale i přírodní podmínky, proměny deklarovaných hodnot a sdílené kultury…“. Odvolává se přitom na Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2020; Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR, Strategii digitálního vzdělávání do roku 2020 (SDV); Vzdělávání 4.0 a další existující strategické dokumenty dokazující potřebnost změn v našem školství (nejen RVP).

Plán prací navrhuje postupovat tak, že k takto formulovaným cílům vůbec nemůže dospět. Počítá s formulací výsledků učení pro jednotlivé uzlové body pro každou vzdělávací oblast zvlášť prostřednictvím nezávislých skupin expertů. I kdyby se podařilo popsat spojitosti a vhodným způsobem implementovat aktualizovaná průřezová témata, tento postup vede k tomu, že dojde k enormnímu tlaku na růst objemu vzdělávacího obsahu a vyvolá souboj expertů snažících se upřednostnit svůj obor.

Výše deklarované důvody pro revizi (vývoj světa) však jednoznačně vyvolávají potřebu omezení objemu vzdělávacího obsahu (kognitivních složek) ve prospěch nekognitivních (funkčních) složek poznání (měkkých kompetencí). Naplnění tohoto cíle vyžaduje jasné počáteční definování rámce, v němž se musí celá revize realizovat. Za naprosto nezbytné považujeme urychlené systémové zakotvení revize RVP nejlépe prostřednictvím školským zákonem předpokládaného Národního programu vzdělávání. V této souvislosti je naléhavě třeba vyjasnit roli a existenci ministerské Rady pro revize RVP, o jejíž činnosti nám dosud není nic známo.

2. Závazné výsledky učení

NÚV od počátku směřuje k definici standardů výukových výsledků pro uzlové body školní docházky. Zřejmým cílem je umožnit ověřování naplnění těchto cílů ve formě testování žáků. Určitá část (70 %) učiva má být závazná. Dá se předpokládat, že většina učitelů se bude věnovat především závazné složce učiva i to, že právě tato složka bude orientována vysloveně tradičně, to znamená, že nebude naplňovat hlavní koncepční cíle revize.

3. Komunikace návrhu s odbornou i laickou veřejností

Jana Hrubá (čestná členka SKAV) ve svém článku v Učitelských listech vztahujícím se k výše již odkázanému Kulatému stolu píše: „Špatná komunikace změn ze strany MŠMT i jeho organizací přinesla velmi trpké plody při zavádění kurikulární reformy i inkluze. Zdá se, že se touto otázkou znovu nikdo nezabývá.“

Stanovisko k této věci, s nímž se SKAV ztotožňuje, nejlépe formuluje Výbor pro vzdělávání Rady vlády pro udržitelný rozvoj (předané MŠMT v listopadu 2017): “Z hlediska procesu je zásadní, aby revize kurikula probíhala od samého začátku jako participativní otevřený proces, započatý rozsáhlou a dobře strukturovanou odbornou diskusí k základním parametrům revize za účasti škol, akademických pracovišť a odborně zaměřených společností a asociací včetně subjektů stojících mimo školský systém.”

4. Časový harmonogram implementace

Vývoj světa je velmi rychlý. Někteří učitelé (a školy) se snaží s ním držet krok, ale naše kurikulární dokumenty jim v tom brání. Čím detailněji budou definovat závazný vzdělávací obsah, tím obtížnější situace nastane, nebude-li tento v důsledku potřebných změn soustavně vyvíjen.

Vynořující se obrovský problém můžeme sledovat například na oblasti digitální gramotnosti. Stávající RVP (hlavně informatika v něm) odpovídá situaci z počátku tohoto století. Již v době implementace RVP ZV, byl popis této oblasti zastaralý, dnes je beznadějně nepoužitelný.

Revize tak je postavena před nelehké rozhodování, jak zajistit potřebné kompetence žáků pro 21. století v situaci, kdy jejich budování nelze vměstnat do stávajícího rozsahu výuky, většina škol není adekvátně připravena je naplňovat a vývoj světa nelze zastavit.

Podobné dilema řeší i jiné obory. Je otázkou, zda umožnit výuku současným potřebám přizpůsobit jen těm školám, které jsou toho schopny, a riskovat tak další zvětšování rozdílů ve výsledcích, nebo zda revizi nejprve dotáhnout a zavést plošně. Takový krok však vyžaduje dlouhodobou přípravu a realizaci mnoha doprovodných opatření (budování kapacit, komplexní podpora učitelů apod.).

Členské organizace SKAV jsou připraveny se na revizi RVP podílet minimálně vysláním zástupců do expertních i oponentských týmů. Naším záměrem není upřímnou snahu realizátorů revize bojkotovat, ale napomoci našemu školství nasměrovat svůj vývoj v souladu s potřebami současného světa.


Členské organizace SKAV podepsané pod tímto stanoviskem: AISIS, Asociace lesních mateřských škol, Asociace Montessori ČR, Asociace pro domácí vzdělávání, Asociace předškolní výchovy, Asociace svobody učení, Česká asociace science center, Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, Člověk v tísni, o. p. s., Jednota školských informatiků, z. s., Jules a Jim, Kritické myšlení, Mezinárodní cena vévody z Edinburghu, NaZemi, Otevřeno. z. s., Síť středisek ekologické výchovy Pavučina, z. s., Step by Step ČR a TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú.

Zdroj: Stanovisko SKAV
Kategorie: Česká škola

Národní ústav pro vzdělávání k revizi RVP: Základní pravidla definování a formulování výsledků učení

25 Duben, 2018 - 05:00
Národní ústav pro vzdělávání publikuje další text k revizi rámcových vzdělávacích programů. V centru pozornosti je kategorie "výsledky učení":
"Používání výsledků učení představuje určitý pohled a způsob myšlení. Pozornost se věnuje vždy učícímu se (může to být žák, student, dítě, dospělý) a tomu, co se očekává, že bude znát, být schopen vykonávat a čemu bude rozumět:

(a) při formulování výsledků učení je učící se vždy v centru zájmu, a to bez ohledu na jejich účel či úroveň detailu;

(b) je nutné rozlišovat předpokládané a skutečně dosažené výsledky učení; ty první vyjadřují záměry a očekávání, ty druhé lze zjistit až následně při hodnocení a po předvedení výsledků učení či při jejich uplatnění v reálném životě, například v práci;

(c) k tomu, aby se zlepšovalo používání metody výsledků učení, je zapotřebí neustálého dialogu (smyčky zpětné vazby) mezi předpokládanými a skutečně dosaženými výsledky učení; zkušenosti získané při zjišťování skutečně dosažených výsledků učení by měly být používány systematicky k lepšímu formulování předpokládaných výsledků učení, jak jsou například uvedeny v kvalifikačních standardech a kurikulu;

(d) metoda výsledků učení napomáhá jasnějšímu formulování záměrů a lepšímu popisu učením skutečně dosažených výsledků; nicméně ne všechno učení lze beze zbytku formulovat výsledky učení; proces učení lze jen málokdy zcela předvídat a popsat, neboť má jak záměrné, tak nezáměrné, žádoucí i nežádoucí výsledky."

Celý text naleznete zde
Kategorie: Česká škola

Diskuse 4. května: Co nám říkají výzkumy o dopadech inkluzivní reformy

25 Duben, 2018 - 05:00
Od září 2016 mají děti se speciálními vzdělávacími potřebami garantovanou novou podporu ve školách díky „inkluzivní novele“ školského zákona. Co o dopadech této legislativní změny na život dětí a škol říkají data? To bude hlavním předmětem páteční debaty. Na diskusi budou představena zjištění Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, České školní inspekce i dva výzkumy podpořené Nadace OSF.

Na diskusi vystoupí:

- Dana Moree, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova
- Lenka Felcmanová, Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání
- Tomáš Zatloukal, Česká školní inspekce
- Jaroslav Faltýn, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Další informace a možnost registrace naleznete zde
Kategorie: Česká škola

František Čapka: Historia populi. Zrcadlo každodennosti v českých dějinách

25 Duben, 2018 - 05:00
Tradiční výklad, redukující dějiny především na přehled politických a vojenských událostí, hospodářských přeměn, diplomatických jednání apod. zde byl opuštěn. Naopak do středu pozornosti tohoto „knihskladatele“ se dostal všední den v minulosti s lidskými aktivitami a s předměty denní potřeby člověka v té které historické době neboli kultura každodennosti, jako podoba kvality hygieny, oblékání, módy i obutí, skladby jídelníčku, kultury stolování, bydlení, vzdělání, školství, zábavy a lidových zvyků, způsobů výroby a obživy, směny a obchodu, lékařské péče, cestování, fungování sociálních a pracovních vztahů i kultury v nejširším slova smyslu, vč. problematiky duchovní kultury.

Stranou zájmu nezůstaly i některé otázky změn podoby sídelních center, správy a soudnictví, náboženství a umění vůbec, a také soukromého intimního života člověka. Celkový jeho obraz života byl přiblížen „jak na zámku, tak v podzámčí“. Jiná byla například každodennost šlechtice a aristokrata, a jiná poddaného nebo prostého městského člověka. Něco však bylo pro ně společné, některé jevy ovlivňovaly a narušovaly jak život urozených, tak i těch neurozených současníků: strach z války, z nemoci, z následků epidemií, hladomorů a stálého boje o přežití, a nakonec i smrt.

Předkládaná populárně naučná publikace se snaží zmapovat všední den v jednotlivých historických dobách a podat barvitý obraz poznávací cesty českými dějinami. Z pestrého celku jevů byly vybrány jisté okamžiky, které pak v detailnější a často i pikantnější podobě jsou představeny v červeně tištěných odstavcích. Text je obohacen bohatou obrazovou dokumentací prostřednictvím kvalitních tzv. pérovek (perokreseb), čímž je vytvořen komplexní obraz poznávací hodnoty. Jedná se tak o netradiční „zpětné zrcadlo“ našich národních dějin. Některé projevy minulých generací mohou vyvolat nejen obdiv, pokoru a úctu, ale i úsměv nebo údiv nad tím, jak lidé jednali.

Text je určen nejen široké čtenářské obci a „obci historické“, ale také především učitelům, žákům a studentům do škol. Měl by se stát vhodným a potřebným popularizačním doplňkem stávajících učebnic dějepisu s tím, že především touto zábavnější formou lze přiblížit historickou látku mládeži, „zlidštěním“ u nich vyvolat hlubší zájem o historický vývoj českých dějin, a tím dosáhnout posílení jejich postojů k dnes často opomíjenému vlastenectví.

Další informace naleznete zde
Kategorie: Česká škola

Platy.cz: Učitelé na základních školách si polepšili o 8 procent, na středních dokonce jen o 3 procenta

24 Duben, 2018 - 07:42
Z údajů portálu Platy.cz, jenž mapuje platy na pracovním trhu v rámci různých profesí, vyplývá, že se platy učitelů nezvýšily celkově o 15 procent. „Podle dat shromážděných na našem platebním portálu Platy.cz, kam informace o svých hrubých mzdách včetně odměn zadávají sami zaměstnanci, si učitelé na základních školách polepšili o 8 procent, na středních dokonce jen o 3 procenta,“ uvedl Michal Novák z pracovního portálu Profesia.cz, pod který Platy.cz patří. Informuje Euro.cz.


Pro Euro.cz Novák dodal: „Došlo ke zvýšení tarifních platů, tedy navýšení částek v jednotlivých platových třídách. Na Platy.cz evidujeme celkové odměny včetně bonusových odměn. Odrážejí tedy celkový reálný příjem v dané profesi a regionu.“ Data mají asi od tisícovky učitelů.

Nejlépe hledají uplatnění mimo školství ti, kteří učí jazyky nebo technické předměty. Podle údajů ČSÚ nastupuje do škol necelá polovina absolventů pedagogických fakult. Do pěti let pak odchází další čtvrtina mladých učitelů do soukromého sektoru.

Učitelská platforma, jež loni v listopadu varovala před tím, že zvýšení tarifních platů učitelů může být na úkor osobního ohodnocení, nyní uvedla, že se černý scénář nenaplnil. „Osobní hodnocení jsme nesnižovali, protože se jedná o nezákonný postup. Tarify narostly podle předpisů, peníze přišly v nebývale štědré výši, v roce 2017 byly největší prémie pro všechny za posledních 15 let,“ řekl redakci Euro.cz ředitel Základní školy K. V. Raise Jaroslav Jirásko z Lázní Bělohrad.

Celý text naleznete zde
Kategorie: Česká škola

Jaké vědomosti by měli žáci získat? Vzdělávací programy se změní, začne se u IT a matematiky

24 Duben, 2018 - 07:00
Ministerstvo školství chce upravit požadavky na znalosti, které by měly mít děti, které opouštějí první a druhý stupeň základní školy. Rámcové vzdělávací programy, které před deseti lety nahradily osnovy, potřebují aktualizaci i podle většiny učitelů. Reportáž přináší Česká televize.


 Povinná maturita z matematiky je pro někoho strašákem, pro jiného nanejvýš rozumným opatřením, pro ministerstvo školství je to ale také podnět k revizi vzdělávacích programů. Ty stanoví, jaké znalosti by měly děti získat během školní docházky.

Někteří ředitelé škol a neziskové organizace se ale obávají, aby aktualizace rámcových programů nebyla tak důsledná a podrobná, že by vlastně vznikly novodobé osnovy. Podle ředitele ZŠ Lyčkovo náměstí Jana Kordy by bylo osnovám podobné, kdyby se v dokumentu objevil výčet požadovaného učiva.

Bohumil Kartous ze spolku EDUin považuje za největší problém, že se o aktualizaci vzdělávacích programů takřka nic neví. „Neexistuje otevřená veřejná diskuse nebo otevřená odborná diskuse o tom, co v obsahu vzdělávání měnit,“ uvedl.

Národní ústav pro vzdělávání pedagogy uklidňuje, že jsou obavy z návratu osnov liché. Diskuse o podobě změn by pak byla předčasná, protože revize vzdělávacích dokumentů teprve začínají. Hotové by měly být v roce 2020.

Celý text a reportáž ke stažení naleznete zde
Kategorie: Česká škola

Neplacené praxe za ponižujících podmínek a rozpočet na vědu a školství byly hlavními tématy sněmu ČSU

24 Duben, 2018 - 05:00
Neplacené praxe, často i za ponižujících podmínek, současná snaha vlády očesat rozpočty vědeckých institucí a také volba nového předsednictva byly na pořadu jedenáctého brněnského Sněmu České středoškolské unie (ČSU). Volby předsednictva ČSU se konaly v neděli. Předsedou organizace se stal Martin Mikšík z brněnského Technického lycea. Informuje Deník referendum.

Nová členka předsednictva ČSU Kateřina Adámková z Gymnázia Nad Alejí v Praze Deníku Referendum o pondělním jednání řekla, že během něj „probíhají workshopy a diskuze o směřování celé ČSÚ“. Jejich cílem podle Adámkové je „vyslechnout a zapojit do rozhodování všechny delegáty z celé republiky, abychom pak společně rozhodli o budoucím směřování ČSU“.

Hlavním tématem jedenáctého sněmu byla problematika středoškolských praxí. Zástupcům ČSÚ vadí, že studenti ve firmách nedostávají žádné či velmi nízké odměny za práci a pro mnoho firem jsou tak zdrojem levné pracovní síly. Špatně placené praxe jsou podle studentů v supermarketech, restauracích i nemocnicích.

„Je opravdu žalostné, když studenti pracují mnohdy zadarmo pro zisk někoho jiného. Zároveň bychom se měli na praxích něco naučit, nicméně v současnosti zaměstnavatelé často nechávají praktikanty dělat práce, které nechtějí vykonávat kmenoví zaměstnanci. Často se jedná o úklid kanceláří nebo dokonce i záchodů,“ sdělil Deníku Referendum nový člen předsednictva Viktor René Schilke z Gymnázia Olomouc.

Celý text naleznete zde
Kategorie: Česká škola

Smysl dílen podle Finů: Ne připravovat lidi pro průmysl, ale rozvíjet dětskou fantazii

24 Duben, 2018 - 05:00
„Seppo Saloranta učí na základní škole na předměstí finského města Oulu už skoro třicet let. Školu navštěvuje asi dvě stě padesát dětí od sedmi do třinácti let. Za jeho působení se státní školské osnovy různě měnily, nikdo však nikdy nezpochybnil, že řemeslné dílny jsou pro děti důležité. Řemesla jsou součástí finské tradice po stovky let. Jejich výuka od útlého věku měla za cíl dodávat pracovníky do místního průmyslu. To se ale v sedmdesátých letech 20. století dramaticky změnilo,“ píše Petr Horký v reportáži v týdeníku Respekt. Tématem je „budoucnost šikovnosti“ a diskuse kolem plánovaného znovuzavedení povinných dílen do škol.


„Dnes při výuce není snahou vyrobit přesnou kopii podle předlohy a pak hodnotit, jak se výrobky dětí shodují s originálem. Cílem je rozvíjet při práci myšlení,“ říká Saloranta. Zásadní prvek podle něho je, že námět pro výrobu v dílně vždy vymýšlejí děti. „Když chcete, aby děti práce bavila, musíte rozvíjet jejich vlastní nápady.“

Pracovní hodina začíná tím, že děti vymyslí, co se bude vyrábět. Když z diskuse vyplyne, že by chtěly dělat elektrické autíčko, následuje debata o tom, jak bude vypadat. Bude ze dřeva? Nebo z plastu? Případně z obojího? Proces plánování je podle Saloranty důležitý, protože se děti učí vyjádřit svůj nápad. Pak se začne s výrobou, a když je hotovo, přijde poslední část - hodnocení, při kterém učitel spolu se žáky zkoumá, jestli se povedlo naplnit původní představu.

Cílem není vyrobit technicky dokonalé autíčko, jako se to v dílnách dělalo v minulém století. „Důraz není kladen na výrobek, ale na proces učení od myšlenky přes provedení až po vyhodnocení,“ vysvětluje Saloranta. Děti během dílen vyrábějí všechno možné: od elektrických autíček přes rukavice až po deskové hry. Žáci se ve škole učí také stavět roboty, to ale pan Saloranta nechává mladším kolegům ve sboru.

Učitel řemesel má ve Finsku respekt. Učebny pro dílny jsou díky modernímu vybavení ty nejdražší ve škole, lekce probíhají oproti ostatním předmětům v polovičních skupinách, v nákladech na výuku jsou tedy jejich učitelé dvojnásobně drazí. Těžko si představit, že by se na takovou investici našly peníze v podfinancovaném českém školství. Finsko dává na vzdělání přes šest procent HDP, zatímco Česko jen 4,5 procenta.

Jak již bylo naznačeno, cílem finského modelu výuky řemesel není vytvářet lidi pro průmysl, ale rozvíjet fantazii dětí. Výuka má podle Saloranty smysl pro budoucí truhláře i filozofy. „Děti se dnes vlivem internetu a mobilních telefonů méně soustředí. Vyrábíme třeba autíčko s motorkem na elektřinu a přijde problém. Autíčko nejede. Děti musí hledat řešení a to se jim nechce, ztrácejí motivaci. Radši by ho zahodily a šly dělat něco jiného, jako když zemřou v počítačové hře. Ale tady musí pokračovat. Učí se tím trpělivosti a řešení problémů. Když nakonec vidí, že auto funguje, jsou šťastné.“

Celý text naleznete v aktuálním vydání Respektu
Kategorie: Česká škola

Petr Daniš: Spousta učitelů cítila, že učit venku je správné. Díky našim inspiračním materiálům získali opravdu odvahu vyrazit ven

24 Duben, 2018 - 05:00
Matematika s kamínky a šiškami, vyjmenovaná slova na listech ze stromů, malování barvami vymačkanými z rostlin. To je jen zlomek věcí, které se dají v rámci školy dělat venku. Zahrada i les jsou jedna velká učebna a děti učení venku víc baví. „Být venku je poměrně banální věc, která má ale zásadní význam a dopad na zdraví a rozvoj dítěte,“ říká Petr Daniš z iniciativy Učíme venku. Rozhovor přináší server Rodiče vítáni.


Petr Daniš (ucimekvalitne.cz)V rozhovoru zazní také tyto otázky a odpovědi: Jak vaše iniciativa vznikla?

Zjistili jsme z průzkumů, že polovina dětí stráví venku méně než hodinu denně. Deset procent se ven nedostane vůbec. Být venku je poměrně banální věc, která má ale zásadní význam a dopad na zdraví a rozvoj dítěte. Co se děje v jeho volném čase, ovlivňují rodiče. Proto jsme nejprve spustili web Jdeteven.cz určený především pro rodiny s dětmi. Pak nám ale došlo, že ty rodiče, kteří se svými dětmi ven nechodí, tímto způsobem neoslovíme. A jakmile se děti nedostanou ven se svými rodiči, je jejich poslední šancí škola. A tak jsme se rozhodli využít sítě více než osmi set spolupracujících škol a rozjeli Učíme se venku.

Na vašem webu jsou ke stažení zdarma různé přípravy na výuku matematiky, českého jazyka, rukodělných činností a dalších aktivit venku. Přibudou ještě některé další předměty?

Začali jsme se zabývat také družinou, která je zaměřena více na hraní než na učení. Budeme pokračovat a rozvíjet přípravy, rádi bychom vytvořili i větší publikace pro jednotlivé předměty, například Přírodopis venku. Jednotlivé okruhy ale nenazýváme matematikou nebo českým jazykem, záměrně jsme zvolili méně školské názvy – Příběhy, Čísla venku, Tělocvična, Dílna a zahrada, protože jsme zastánci mezioborového prolínání. A chceme být srozumitelní i pro rodiče, protože jsme zjistili, že více než polovina uživatelů našeho webu jsou právě oni.

Váš projekt má za krátkou dobu existence obrovské ohlasy. Z čeho máte největší radost?

Že byla naše iniciativa pro spoustu učitelů tou pomyslnou poslední kapkou. Sami cítili, že učit venku je správné, a díky našim inspiračním materiálům získali opravdu odvahu vyrazit ven. Že se kolem našeho webu vytváří prostředí, v němž se učitelé a rodiče spojují ve vzájemné důvěře a spolupráci. Vznikla komunita, která rozvíjí naše záměry, aniž bychom ji řídili. Jednotlivci zkoušejí naše aktivity, sdílejí nápady, fotografie, zkušenosti.

Zatím je vše na vašem webu zdarma, zůstane to tak?

 Rádi bychom zůstali zdarma. Sice fungujeme z grantů, darů a dobrovolnické práce, ale věříme, že peníze přijdou. Máme teď v rámci grantu Rok jinak marketingového specialistu, s jehož pomocí se nám snad fakt, že děti patří ven, podaří dostat do obecného povědomí.

Celý rozhovor naleznete zde
Kategorie: Česká škola

Studenti ve Sněmovně řešili odvolání prezidenta a vystoupení Česka z EU

24 Duben, 2018 - 04:30
Studenti základních škol a gymnázií nejsou spokojení se současným prezidentem ani s členstvím v Evropské unii a od poslanců očekávají hlavně poctivost. Diskutovali o tom v Poslanecké sněmovně v rámci třetího ročníku Dětské konference „Dnes jsem jako poslanec“. Informuje iDNES.cz.

„Prezidenta bychom měli odvolat nejen při velezradě nebo nedodržení ústavy, ale i pokud veřejnost jednoduše zklame,“ myslí si zástupce za studenty Základní školy Byšice. Špatný zdravotní nebo psychický stav je podle nich také dostačujícím impulsem k odchodu prezidenta z funkce. Svými požadavky tak někteří studenti naráželi na odvolání současného prezidenta Miloše Zemana.

Dlouhá diskuze proběhla i na téma ohledně vystoupení z EU. „Pokud by v jednom členském státě vypukla ekonomická krize, hned bychom byli také ohroženi, což nechceme. A to teprve nemluvíme o až směšných vyhláškách z Bruselu, které nás utiskují,“ říká student ze Základní školy Byšice. „Naše Česká republika by se stala zase samostatnější a byli bychom konečně opět svobodní,“ navazuje na něj další ze zúčastněných. Najdou se mezi nimi však i ti, kteří například evropskou měnu euro považují za výhodnou.

Podobné akce mohou některým studentům pomoct nejen s tím, jak vystupovat před větším publikem, ale i k rozhodnutí, čemu by se dál rádi věnovali. „To, že jsem si mohla vyzkoušet, jaké to je, když řeknu v Poslanecké sněmovně přede všemi svůj názor, pro mě byla cenná zkušenost. O budoucí profesi v politice hodně uvažuji,“ podělila se o své dojmy z akce studentka deváté třídy, která se zrovna zvažuje, jakou střední školu si má vybrat.

Podle poslance ODS Marka Bendy, je potřeba takové akce organizovat dál, aby mělo o veřejné dění zájem více lidí, a to hlavně mladých. „Diskuze mě velice mile překvapila. Zazněla slova respektu i omluvy, což v Poslanecké sněmovně vůbec běžné není,“ konstatoval.

Celý text naleznete zde
Kategorie: Česká škola

Výuková aktivita „Vývoj ústavnosti v českých zemích“

24 Duben, 2018 - 04:30
„Je paradoxní, když žáci u maturity recitují vývoj ústavnosti v českých zemích, a pak nejdou k volbám. Toto učivo nicméně svou důležitou roli v systému vzdělávání má, díky srovnání jednotlivých ústav mají žáci příležitost uvědomit si principy a hodnoty ústavy současné. K tomu nám pomůže následující aktivita,“ píše Irena Eibenová na serveru Občankáři.cz.


Irena Eibenová (obcankari.cz)Představujeme vám pracovní list obsahující výňatky z ústavy Československé socialistické republiky z roku 1960. Úkolem žáků je najít v současné Ústavě ČR odpovídající článek, který se váže ke stejnému tématu, a napsat jeho číslo a jeho začátek (pro snazší kontrolu) do příslušného pole.

Ze zkušenosti vím, že problematickým bodem je současný ekvivalent Národních výborů, proto je vhodné na něj upozornit.

Tato aktivita zabere zhruba jednu vyučovací hodinu. Žáci pracují samostatně nebo ve dvojicích v počítačové účebně a vzhledem k náročnosti úkolu si zaslouží, aby jejich práce byla ohodnocena.


Další informace naleznete zde
Kategorie: Česká škola

Stránky