EVVO - Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta

 

POZOR !!!

TERMÍN PRO ODEVZDÁNÍ PRACOVNÍHO SEŠITU BYL PRODLOUŽEN DO 19.5.2017.

 

PRACOVNÍ SEŠIT EKOLOGICKÉHO KURZU JE AKTUALIZOVÁN
A PRO VYBRANOU LOKALITU A VYBRANOU TŘÍDU
JSOU MATERIÁLY KE STAŽENÍ NÍŽE (NA KONCI STRÁNKY)

 


UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO 2017 - a akce se stává tradice

Naše škola se opět zapojila do akce Ukliďme svět, ukliďme Česko 2017. V minulosti měli žáci i rodiče, zaměstnanci i případní zájemci možnost odevzdávat v naší škole elektroodpad. I nadále tato možnost trvá. Zároveň se tradičně chceme pustit do úklidových akcí, které přispějí k zkvalitnění prostředí v okolí školy, domovů mládeže, jídleny. Během dubnové akce se podařilo uklidit okolí domovů mládeže, jídelny, školního hřiště a okolé školy. Kromě biologického odpadu se posbíralo téměř 12 litrů nedopalků cigaret... Úklidové aktivity byly zakončeny na zahradě v parku u DM a u jídelny. Akce se účastnilo přes 50 žáků minimálně 4 tříd, organizaci a pomocnou ruku nabídli vyučující, jmenovitě například David Zlatovský, Lenka Činčurová, Jana Strausová, Renata Rundová, a řada kolegů z DM pod vedením hlavního koordinátora akce - Hanky Kujalové. Podrobnosti o akci najdete níže:

http://www.uklidmecesko.cz/

 

http://www.pavucina-sev.cz/rubrika/70-PROGRAMY-MRKEV/index.htm

I v letošním roce jsme tradičně členy celorepublikové sítě škol  - MRKEV - (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy) je dlouhodobý celostátní program, který realizuje Pavučina od roku 2001, a v současné době je do tohoto programu zapojeno více než 630 základních a středních škol ze všech krajů ČR.

Cílem je rozvíjet a podporovat regionální sítě škol, pedagogů a dalších organizací zabývajících se EVVO, a to zejména poskytováním metodické a informační podpory a zprostředkováním vzájemné výměny zkušeností.

 
 

EKOLOGICKÝ KURZ 2017 - Informace pro žáky  - třetí ročníky

Co: Ekologický kurz – aktivity v terénu s environmentální tématikou

Kde: dle výběru každé třídy schválené třídním učitelem a organizátorem ekokurzu
Kdy: 2. a 3. 5. 2017 (úterý až středa)

Proč: Ekologický kurz je součástí vzdělávání třetích ročníků na naší škole s cílem poznávat a prohlubovat vědomosti o přírodě v našem okolí, regionu i světě a o možnostech managementu ochrany životního prostředí. Kurz je součástí ŠVP.
Tematická náplň: Jeho náplní je pohyb v přírodním terénu, pozorování vybraných přírodnin, seznámení se s možnostmi managementu ochrany životního prostředí, apod. Žáci zpracovávají pracovní listy, které odevzdávají v elektronické podobě. 


Vybraná témata např.: chráněná území, lesní a vodní ekosystém a jeho ochrana, pozorování významných druhů, monitoring a odchyt živočichů (zase je budeme pouštět do volné přírody), pozorování přírody a života v ní, ohleduplné chování v přírodě, společné zážitky

Úkoly: aktivní účast, zpracování pracovních listů v papírové a elektronické podobě, prezentování výsledků pozorování ve skupině

Srazy a program:
individuální pro každou třídu 

S sebou:

  • Nepromokavé boty (do vysoké trávy, do terénu)
  • Pláštěnka (deštník se špatně ponese)
  • Repelent (komáři, klíšťata)
  • Láhev s vodou (ať nemáte žízeň)
  • Svačina, jídlo na večeři (opékání u ohně), snídaně, svačina na druhý den
  • Fotoaparát nebo mobil s fotoaparátem
  • léky – zejména alergici, náplast …
  • psací potřeby – tužku
  • dobrá nálada
  • jiné dle charakteru trasy a ubytování

 

!!! Pozor, půjdeme i za deštivého počasí, připravte se i na mokrou variantu.
Pedagogický dozor: podle rozpisu,
kontakt na dozor v případě nejnutnější nouze…
PRACOVNÍ LISTY DOSTANOU ŽÁCI V DEN KURZU, ELEKTRONICKÁ VERZE PRACOVNÍHO SEŠITU BUDE KE STAŽENÍ V AKUTÁLNÍ PODOBĚ NA ŠKOLNÍ SÍTI A NA WEBU ŠKOLY PŘED REALIZACÍ KURZU.
 ULOŽENÍ ZPRACOVANÉHO SEŠITU V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ DO 12.5. 2017 NA: K:/STUDENTI/EKO_KURZ_2017/TŘÍDA (NÁZEV SOUBORU _PŘÍJMENÍ_JMÉNO_EKOKURZ_2017).